👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

livsmedel och näringskunskap

Skapad 2019-08-16 09:02 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Du ska få träna upp din förmåga att utföra arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt. Du ska få kunskaper om olika livsmedel och hur du kan använda dom och hur näringsrika dom är. Du ska lära dej om hur olika råvaror ser ut, hur du kan använda dom och vad dom betyder för din hälsa Du ska kunna använda livsmedel i matlagningen på ett hygieniskt sätt.
Gymnasiesärskola 1 – 2 Livsmedels- och näringskunskap

Ämnet livsmedels- och näringskunskap behandlar olika livsmedel samt deras kvalitet och näringsinnehåll. Ämnet handlar också om hantering av livsmedel samt om livsmedelskedjan från råvaruproduktion till färdig produkt. I ämnet ingår hygien och säker livsmedelshantering.

E
Eleven medverkar
C
På ett enkelt sätt
A
På ett utvecklat sätt
Identifiering av olika livsmedel, till exempel rotfrukter, kryddor och styckningsdetaljer av kött.
Eleven medverkar också i att identifiera olika livsmedel och i att välja livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Eleven identifierar också med viss säkerhet olika livsmedel och väljer med viss säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Eleven identifierar också med säkerhet olika livsmedel och väljer med säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Kvalitetsbedömning av livsmedel, till exempel lukt, smak och andra kvalitetsförsämringar.
Eleven medverkar i att beskriva olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden.
Livsmedelskedjan från råvaruproduktion till färdig produkt. Hur förädling och tillagningsmetoder påverkar råvarors kvalitet och näringsinnehåll.
Eleven medverkar i att beskriva olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven medverkar också i att identifiera olika livsmedel och i att välja livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med viss säkerhet olika livsmedel och väljer med viss säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med säkerhet olika livsmedel och väljer med säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Människans energi- och näringsbehov Näringsämnen och deras betydelse för hälsan. Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Tolkning av innehållsdeklarationer.
Eleven medverkar i att beskriva olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven medverkar också i att identifiera olika livsmedel och i att välja livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med viss säkerhet olika livsmedel och väljer med viss säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med säkerhet olika livsmedel och väljer med säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan.
Livsmedelshygien och säker livsmedelshantering.
Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.
Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt
Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.
Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel livsmedelslagen, konsumentköplagen och egenkontrollprogram.
Eleven medverkar i att beskriva olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven medverkar också i att identifiera olika livsmedel och i att välja livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med viss säkerhet olika livsmedel och väljer med viss säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika livsmedels kvalitet, näringsinnehåll och användningsområden. Eleven identifierar också med säkerhet olika livsmedel och väljer med säkerhet livsmedel utifrån näringsinnehåll samt betydelse för hälsan. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsuppgifter med livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt.