👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAEHAT51 Hantverkstekniker 1

Skapad 2019-08-16 09:52 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Ämnet hantverkstekniker behandlar tillverkning av hantverksprodukter. Ämnet handlar om arbetsprocessen och de tekniker, material och utrustning som används för framställning av en produkt.
Gymnasiesärskola Hantverk och produktion

Undervisningen i ämnet hantverkstekniker ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

● Kunskap om material, utrustning och tekniker som används inom hantverksområdet.
● Förmåga att använda material, utrustning och tekniker på ett säkert sätt.
● Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom tillverkning av hantverksprodukter på ett miljömässigt och säkert sätt.
● Förmåga att sköta och underhålla material och utrustning inom hantverk.

Rubrik 1

E
Eleven medverkar i att beskriva material, utrustning och tekniker som används inom hantverksområdet. Eleven medverkar också i att använda material, utrustning och tekniker på ett säkert sätt. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment inom tillverkning av hantverksprodukter på ett säkert sätt. Dessutom medverkar eleven i att sköta samt underhålla material och utrustning inom hantverk.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt material, utrustning och tekniker som används inom hantverksområdet. Eleven använder med visst handlag material, utrustning och tekniker på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför också med visst handlag arbetsmoment inom tillverkning av hantverksprodukter på ett säkert sätt. Dessutom sköter samt underhåller eleven material och utrustning inom hantverk med tillfredsställande resultat.
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt material, utrustning och tekniker som används inom hantverksområdet. Eleven använder med gott handlag material, utrustning och tekniker på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven utför också med gott handlag arbetsmoment inom tillverkning av hantverksprodukter på ett säkert sätt. Dessutom sköter samt underhåller eleven material och utrustning inom hantverk med gott resultat.
Aspekt 1
◆ Färg, form och estetikens betydelse vid tillverkning av produkter.
Ny aspekt
◆ Tekniker inom hantverksområdet, till exempel hyvling inom snickeri, tillskärning inom textilt arbete och drejning inom keramik.
Ny aspekt
◆ Arbetsprocessen, från idé till färdig produkt inom ett hantverksområde, till exempel inom finsnickeri, textilt arbete och keramik.
Ny aspekt
◆ Verktyg och utrustning inom hantverksområdet. Skyddsutrustning.
Ny aspekt
◆ Arbetsuppgifter inom tillverkning av hantverksprodukter.
Ny aspekt
◆ Underhåll och skötsel av verktyg och maskiner.
Ny aspekt
◆ Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
Ny aspekt
◆ Miljöhänsyn inom hantverksområdet, till exempel val av material, källsortering och återvinning.