👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAKHAN5 Hantverk och produktion

Skapad 2019-08-16 10:24 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Ämnet hantverk och produktion behandlar olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion. Ämnet handlar om produktionsprocessen, från idé till färdig produkt, inom såväl hantverk som industriell produktion. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet.
Gymnasiesärskola Hantverk och produktion

Undervisningen i ämnet hantverk och produktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

● Kunskaper om olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion.
● Kunskaper om produktionsprocessen, från idé till färdig produkt.
● Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom hantverk och produktion på ett ergonomiskt samt säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven medverkar i att beskriva olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion. Eleven medverkar också i att beskriva produktionsprocessen, från idé till färdig produkt. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment inom hantverk och produktion på ett ergonomiskt och säkert sätt.
Nivå 2
Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt produktionsprocessen, från idé till färdig produkt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom hantverk och produktion på ett ergonomiskt och säkert sätt.
Nivå 3
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt produktionsprocessen, från idé till färdig produkt. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsmoment inom hantverk och produktion på ett ergonomiskt och säkert sätt.
Aspekt 1
◆ Olika yrkesområden och arbetsmiljöer inom hantverk och industriell produktion.
Ny aspekt
◆ Hantverkets och den industriella produktionens historiska utveckling.
Ny aspekt
◆ Produktions- och arbetsprocessen, från idé till färdig produkt.
Ny aspekt
◆ Material, metoder och teknisk utrustning inom hantverk och industriell produktion.
Ny aspekt
◆ Arbetsuppgifter inom hantverk och industriell produktion.
Ny aspekt
◆ Brandskydd, elsäkerhet och första hjälpen.
Ny aspekt
◆ Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
Ny aspekt
◆ Lagar och andra bestämmelser inom området hantverk och industriell produktion, till exempel bestämmelser om upphovsrätt, avtal och miljölagar.