👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VESVER5 Verkstadsteknik

Skapad 2019-08-16 10:39 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Ämnet verkstadsteknik behandlar bearbetning och sammanfogning av olika material. Ämnet handlar om tekniker och utrustning som används för att bearbeta och sammanfoga material. I ämnet ingår också skötsel och underhåll av verkstadsteknisk utrustning.
Gymnasiesärskola Hantverk och produktion

Undervisningen i ämnet verkstadsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

● Kunskaper om material, tekniker och verkstadsteknisk utrustning.
● Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom sammanfogning och bearbetning av material på ett säkert sätt.
● Förmåga att sköta och underhålla material och verkstadsteknisk utrustning på ett säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Rubrik 1

E
Eleven medverkar i att beskriva material, tekniker och verkstadsteknisk utrustning. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment inom sammanfogning och bearbetning av material på ett säkert sätt. Eleven medverkar också i att sköta och underhålla material och verkstadsteknisk utrustning på ett säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt material, tekniker och verkstadsteknisk utrustning. Eleven utför med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom sammanfogning och bearbetning av material på ett säkert sätt. Eleven sköter och underhåller också med tillfredsställande resultat material och verkstadsteknisk utrustning på ett säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt material, tekniker och verkstadsteknisk utrustning. Eleven utför med gott resultat arbetsmoment inom sammanfogning och bearbetning av material på ett säkert sätt. Eleven sköter och underhåller också med gott resultat material och verkstadsteknisk utrustning på ett säkert sätt och med hänsyn till miljön.
Aspekt 1
◆ Material och verkstadsteknisk utrustning som används för att bearbeta och sammanfoga material. Egenskaper, konstruktion, funktion och användningsområden.
Ny aspekt
◆ Tekniker och metoder inom sammanfogning, till exempel svetsning, limning och lödning.
Ny aspekt
◆ Tekniker och metoder inom skärande bearbetning, till exempel svarvning, fräsning och borrning.
Ny aspekt
◆ Skötsel och underhåll av verkstadsteknisk utrustning enligt säkerhetsföreskrifter. Skyddsutrustning.
Ny aspekt
◆ Ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö.
Ny aspekt
◆ Hantering av restprodukter, återvinning och källsortering.