Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges statsskick 1a1

Skapad 2019-08-17 11:46 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1 – 3 Samhällskunskap
E
C
A
1
Statsskick och styrelsesätt
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
3
Skillnader och likheter mellan olika samhällen
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
8
Argumentation
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter
6 (enbart 1a2)
Begrepp, teorier, modeller och metoder
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga teorier, modeller och metoder.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: