Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning - ht år 1 (muntligt)

Skapad 2019-08-17 12:36 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 1 Matematik

Nedanstående matris redovisar resultaten för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning för höstterminen år 1. Då området ej testas på en nivå markeras rutan ändå om nivån före/efter är markerad, för att matrisen i slutänden ska bli helt fylld.

Taluppfattning

  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
L
M
H
Talraden - räkna från 1
Räknar till 25 (Fråga 1)
Räknar till 50 (Fråga 1)
Räknar till 115 (Fråga 1)
Talraden - börja räkna mitt i
Området 2-13 (Fråga 2)
Området 10-21 (Fråga 2)
Området 21-100 (Fråga 2)
Talraden - räkna nedåt
Räkna nedåt från 5 (Fråga 3)
Räkna nedåt från 10 (Fråga 3)
Räkna nedåt från 20 (Fråga 3)
Talraden - efter
Området 1-5 (Fråga 4)
Området 6-11 (Fråga 4)
Området 20-100 (Fråga 4)
Talraden - före
Området 1-5 (Fråga 5)
Området 6-11 (Fråga 5)
Området 20-100 (Fråga 5)
Antalskonstans
Jämför två mängder (Fråga 6)
Samma antal när föremål sprids ut (Fråga 6)
Testas ej
Subitisering
Kan uppfatta 3-4 prickar på en tärning utan att pekräkna (Fråga 7)
Kan uppfatta 5-6 prickar på en tärning utan att pekräkna (Fråga 7)
Kan uppskatta antal föremål i området 9-13 när en ser dem under 2 sekunder (Fråga 7)
Namnge tal
Kombinera sifferkort med tärningsbilder (Fråga 8)
Benämna talen 0-10 (Fråga 8)
Benämna talen 11-20 samt tiotalen 10-100 (Fråga 8)

Beräkningar

  • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
L
M
H
Fler / färre
Området 0-5 (Fråga 9)
Området 6-10 (Fråga 9)
Området 11-20 (Fråga 9)
Uppdelning av tal
Området 1-5 - kan dela på ett sätt (Fråga 10)
Området 1-5 - kan dela på flera sätt (Fråga 10)
Området 7-10 - kan avgöra hur många som saknas när några göms (Fråga 10)
Hälften / dubbelt
Området 2-6, dela i två lika stora delar (Fråga 11)
Området 6-10, dela i två lika stora delar. Kan hantera begreppet hälften. (Fråga 11)
Området 1-20. Kan hantera begreppen hälften och dubbelt. (Fråga 11)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: