👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - allmän matris

Skapad 2019-08-19 10:58 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Bedömningsstöd för Biologi-kurserna 1 & 2
Gymnasieskola 9 Biologi

Begrepp, Teorier & Modeller

Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Insats krävs
E
D
C
B
A
Begrepp, Teorier & Modeller
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen

Analys, problemlösning & reflektion

Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Insats krävs
E
D
C
B
A
Analys, problemlösning & reflektion
Eleven använder sina ämneskunskaper med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Elevens analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med ett tillfredställande resultat. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
Eleven använder sina ämneskunskaper med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Elevens analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med ett tillfredställande resultat. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
Eleven använder sina ämneskunskaper med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Elevens analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med ett gott resultat. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov förslår eleven också förändringar.

Individ & Samhälle

Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
Insats krävs
E
D
C
B
A
Individ & Samhälle
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbart ställningstagande. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Kommunikation & informationssökning

Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
Insats krävs
E
D
C
B
A
Kommunikation & informationssökning
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationen och källornas trovärdighet och relevans