👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lantbruksdjur 1

Skapad 2019-08-19 15:12 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola 1 – 3 Djur
F
E
D
C
B
A
Eleven redogör ___ för lantbruksdjurs näringsbehov och utfodring.
Översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I samband med stallturer observerar eleven lantbruksdjur samt redogör ___ för deras utveckling, utseende, exteriör och beteende.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven beskriver också ___ djurens närmiljö samt redogör ___ för faktorer som bidrar till en god djurmiljö
översiktligt översiktligt
utförligt utförligt
utförligt och nyanserat utförligt och nyanserat
Eleven identifierar med ___ och redogör ___ för aktuella djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot ohälsa och produktionsstörningar.
viss säkerhet översiktligt
viss säkerhet utförligt
säkerhet
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför ___ med handledare arbetsuppgifter med lantbruksdjur. Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt. Resultatet av arbetet är ___. I arbetet använder eleven med ___ teknisk utrustning.
i samråd tillfredsställande viss säkerhet
efter samråd tillfredsställande viss säkerhet
efter samråd gott säkerhet
Eleven utför ___ med handledare daglig tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess inställningar. I arbetet löser eleven___ med handledare de problem som uppstår.
i samråd i samråd
efter samråd efter samråd
efter samråd efter samråd
Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall. Dessutom redogör eleven ___ för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
översiktligt
utförligt
utförligt
Eleven hanterar med ___ produkter från lantbruksdjur med hänsyn till produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet. Dessutom drar eleven ___ slutsatser om produktkvalitetens betydelse för det ekonomiska resultatet och försäljningen.
viss säkerhet enkla
viss säkerhet välgrundade
säkerhet välgrundade och nyanserade
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med ___ den egna förmågan och situationens krav.
viss säkerhet
viss säkerhet
säkerhet