👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurhållning

Skapad 2019-08-19 16:22 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola 1 – 3
F
E
D
C
B
A
Eleven redogör ___ för olika djurgrupper och deras beteende.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven redogör också ___ för stallklimatets betydelse för djurens välbefinnande.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Dessutom redogör eleven ___ för olika fodermedel, deras användningsområden och olika djurarters val av föda samt för djurens krav på vattentillgång och vattenkvalitet. I redogörelsen förklarar eleven ___ sambandet mellan typ av fodersmältning och val av foder.
översiktligt översiktligt
utförligt utförligt
utförligt och nyanserat utförligt och nyanserat
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar___ med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt, med aktuella metoder samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. I arbetet kontrollerar eleven___ med handledare stallklimatet.
i samråd i samråd
efter samråd efter samråd
efter samråd efter samråd
Eleven sköter och hanterar också ___ med handledare utrustning, byggnader och anläggningar på ett säkert sätt.
i samråd
efter samråd
efter samråd
Dessutom kör eleven ___ med handledare fordon på ett säkert sätt när hon eller han arbetar med skötsel av djur och anläggningar. Resultatet av arbetet är ___. I arbetet löser eleven___ med handledare de problem som uppstår.
i samråd tillfredsställande i samråd
efter samråd tillfredställande efter samråd
efter samråd gott efter samråd
Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör ___ för hygien och smittskydd.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Dessutom redogör eleven ___ för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
översiktligt
utförligt
utförligt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med ___ den egna förmågan och situationens krav.
viss säkerhet
viss säkerhet
säkerhet