Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 2A och 2B

Skapad 2019-08-26 15:55 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Koll på matematik 2A och 2B
Grundskola 2 Matematik

Målen och det matematiska innehållet utgår från de nationella målen i matematik.

Osäker
På gång
Kan
Veckodagarna i ordningsföljd
Månaderna i ordningsföljd
Kunna namnge tvådimensionella objekt som cirkel, triangel, kvadrat, rektangel och göra enkla beskrivningar med begreppen sida och hörn.
Kunna namnge tredimensionella objekt som kon, rätblock, kub, pyramid, cylinder, klot och förstå begreppen sidoyta, kant och hörn.
Avläsa klockan; kvart i, kvart över
Avläsa hela analoga klockan.
Kunna räkna ut tidsdifferens i hela timmar mellan två klockslag.
Förstå hur tal är uppbyggda, hundratal, tiotal och ental
Bråk; Kunna rita 1/2, 1/3 och 1/4 på enkla figurer.
Bråk; Kunna del av antal 1/2, 1/3 och 1/4
Skriva talraden 0 - 100, du ska kunna talets grannar
Storleksordna tal 0-100
Storleksordna tal 0-1000
Addition med talsortsräkning; hundratal, tiotal, ental
Avrundning till hela tiotal
Addition uppställning utan växling
Addition med tiotalsövergång 0 - 100. Ex: 9+9, 57+8
Subtraktion uppställning utan växling
Subtraktion med tiotalsövergång 0 - 100. Ex 14-6, 77-9
Multiplikation, tabellerna 2, 5, 10
Division, tabellerna 2, 5, 10
Kunna avläsa enkla diagram och svara på enkla frågor
Massa Förstå enheterna kg och hg.
Volym Förstå enheterna l och dl
Längd Förstå enheterna m och cm
Symmetri
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: