Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 19 NO: Biologi åk 6 - Livets utveckling

Skapad 2019-08-26 20:12 i Valhallaskolan Halmstad
Under vecka 34 t.o.m vecka 38 kommer vi att arbeta med livets utveckling.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Under vecka 34 t.o.m vecka 38 kommer vi att arbeta med livets utveckling.

Livets Utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du antecknar i din NO bok när vi har genomgångar. Hur du använder information i din tidslinje och i din text om Darwin och Linné.
  • Bi  E 6
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Att du gör undersökningar när vi är ute i naturen. Du planerar och ställer frågor på undersökningen.
  • Bi  E 6
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Att du använder utrustning på ett säkert sätt så att du kan genomföra en undersökning.
  • Bi  E 6
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Hur du visar dina baskunskaper och begrepp i diskussioner och i texter.
  • Bi  E 6
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Att du ska kunna berätta om livets utveckling (i stora drag) från den första urcellen till Homo sapiens idag.
  • Bi  E 6
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: