Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2011-09-27 10:36 i Torna Hällestads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Matematik

Omarkerat = ej bedömt / ej arbetat med.

Taluppfattning och tals användning.
Eleven ska kunna. Markerat = eleven har uppnått.
Har på börjat.
På god väg.på börjat.
Eleven har visat att han/hon kan detta.
1
Kap 1
Att räkna med tiotal och ental
2
Kap 1
Udda och jämna tal
3
Kap 1
Använda tecknen >, < och =
4
Kap 1
Talsorter, att räkna med tiotal och ental. Skriva tal i utvecklad form.
5
Kap 1
Addition och subtraktion i talområdet 0-20 samt med hela tiotal.
6
Kap 2
Bråk som del av helhet och del av antal, en halv (1/2), en tredjedel (1/3) och en fjärdedel (1/4).
7
Kap 2
Att använda tal i bråkform i vardagliga sammanhang.
8
Kap 1
Addition med ental och tiotal i talområdet 20-100.
9
Kap 3
Skriva och läsa ordningstal, första till tolfte.
10
Kap 3
Subtraktion med ental och tiotal i talområdet 20-100.
11
Kap 4
Addition i talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
12
Kap 5
Sambandet mellan addition och subtraktion.
13
Kap 5 och 8
Subtraktion i talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
14
Kap 6
Storleksordna tal upp till 1000.
15
Kap 6
Begreppen ental, tiotal och hundratal.
16
Kap 6
Addition i talområdet 0-100 med tiotalsövergång.
17
Kap 6
Använda miniräknare.
18
Kap 7
Addition med talsortsräkning.
19
Kap 7
Addition med uppställning.
20
Kap 7
Överslagsräkning och avrundning till närmaste tiotal.
21
Kap 8
Multiplikationsbegreppet.
22
Kap 8
Uppskatta massor.
23
Kap 9
Sambandet mellan addition och multiplikation.
24
Kap 9
Divisionsbegreppet.
25
Kap 9
Sambandet mellan multiplikation och division.
26
Kap 9
Subtraktion i talområdet 0-100 med tiotalsövergång.
27
Kap 9
Division med 2.
28
Kap 10
Välja räknesätt.
29
Kap 10
Subtraktion med uppställning.

Algebra.
Eleven ska kunna. Markerat = eleven har uppnått.
Har på börjat.
På god väg.på börjat.
Eleven har visat att han/hon kan detta.
30
Kap 1
Likhetstecknets betydelse.
31
Alla kap
Öppna utsagor i addition och subtraktion.
32
Kap 1
Fortsätta talmönster.
33
Kap 2
Fortsätta formmönster.
34
Kap 4
Talmönster med dubbelt och hälften.
35
Kap 5
Fortsätta ett mönster.
36
Kap 7
Talmönster och geometriska mönster.

Geometri.
Eleven ska kunna. Markerat = eleven har uppnått.
Har på börjat.
På god väg.på börjat.
Eleven har visat att han/hon kan detta.
37
Kap 3
Namnen på de geometriska objekten klot, kub och rätblock.Namnen på de geometriska objekten linje, sträcka och punkt.
38
Kap 3
Rita linje, sträcka och markera skärningspunkt.
39
Kap 4
Räkna ut tidsdifferens mellan två klockslag.
40
Kap 4
Klockan, kvart över och kvart i.
41
Kap 6 lhl
Bygga enkla tredimensionella objekt.
42
Kap 7
Namnen på de geometriska objekten triangel, kvadrat, rektangel, klot, kub, rätblock, pyramid, prisma, cylinder och kon.
43
Kap 7
Kunna beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper. Begreppen hörn och sida samt hörn, sidoyta och kant.
44
Kap 8
Jämföra, mäta och uppskatta massor.
45
Kap 10
Rita och måla symmetriska bilder.
46
Kap 10
Symmetriska mönster.

Samband och förändring.
Eleven ska kunna. Markerat = eleven har uppnått.
Har på börjat.
På god väg.på börjat.
Eleven har visat att han/hon kan detta.
47
Kap 4
Talmönster med dubbelt och hälften.

Problemlösning.
Eleven ska kunna. Markerat = eleven har uppnått.
Har på börjat.
På god väg.på börjat.
Eleven har visat att han/hon kan detta.
48
Kap 1
Formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner.
49
Kap 4
Laborativt arbete med olika problemlösningsmetoder.
50
Kap 4 lhl
Strategier vid problemlösning. Problemlösningens fem delar.
51
Kap 4
Formulera räknehändelser kring tid.
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: