👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris med Unikums blå som underlag

Skapad 2019-08-31 08:53 i Vallhamra skola 7-9 Partille
För att konkretisera den matris vi använder summativt varje termin tydligt kopplat till ett arbetsområde
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Rubrik 1

Visar inte ännu kunskap om...
E
C
A
Slöjdföremål
- Hur du skapar designen till din t-shirt genom att hämta inspiration, redovisa din inspiration med ett flertal skisser och motivera den slutliga variant du går vidare med exempelvis med något du vill uttrycka eller någon stil du vill efterlikna. - Att du kan följa instruktioner för olika moment i ditt arbete, filmade, skrivna eller muntliga.
Eleven uttrycker inte några egna tankar i sitt skapande av slöjdföremål Eleven följer inte instruktioner kopplade till arbetet.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Eleven kan på ett utvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ
Inspirationsmaterial
Hänger ihop med ovanstående.
Eleven utvecklar inte idéer utifrån de ramar och det inspirationsmaterial som finns för arbetet
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp
Hantverkstekniker
Att du har koll på och behärskar de vanligaste hantverksteknikerna i textila material (handsömnad, broderi, någon garnteknik, maskinsömnad, applikation, textiltryck) samt kan använda dem på ett säkert sätt och så att det fungerar som du har tänkt.
Eleven saknar grundläggande kunskaper inom de för arbetsområdet nödvändiga hantverksteknikerna
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
Tillvägagångssätt
Att du kan välja rätt material för rätt ändamål och kan motivera dina val.
Eleven saknar grundläggande kunskaper om material kopplat till kvalitet och miljö, och kan därför inte välja, än mindre motivera val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Kombinera
Att du provar dig fram genom att göra flera olika förslag till lösningar på hur din tröja ska utformas. Blandar in oväntade lösningar med dina tidigare hantverks- och mateiralkunskaper som grund. Provar på provbitar, provar direkt på plagget?
Eleven saknar grundläggande kunskaper inom flera hantverkstekniker och material och vet därför inte vad som finns att kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Arbetsprocessen
Att du arbetar med ett eget driv i ditt arbete och inte behöver påminnas för att komma framåt och bli klar.
Eleven arbetar inte alls med sitt slöjdarbete på egen hand
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Ge omdömen
Att du kan berätta om vad som sker/skett i din arbetsprocess så att det framgår för en utomstående vad du har gjort, vad du har stött på under vägen och hur ditt resultat blev i förhållande till din arbetsinsats. Hur har kvaliteten påverkats av ditt sätt att ta dig an uppgiften?
Eleven är inte medveten om sin del i arbetsprocessen kring slöjdföremålet
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Tolka
Vad liknar ditt arbete? Varför ser det ut som det gör? Hur ska din färdiga tröja uppfattas? Vilken stil är du påverkad av? Har du gjort en egen tolkning av stilen?
Eleven uttrycker inte några tankar eller motiveringar kring vad slöjdföremålet ska uttrycka eller vilken stil som eftersträvats i arbetet
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer