👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivförmåga SVE02

Skapad 2019-09-02 11:06 i Rodengymnasiet Norrtälje
Skrivförmåga
Gymnasieskola 2 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Samla, sovra, sammanställa, källhänvisa och skriva
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik. Eleven kan med utgångspunkt från detta skriva utredande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Anpassning
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språkriktighet
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språk
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.