Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik år 7 HT

Skapad 2019-09-02 11:18 i Önnerödsskolan Härryda
Vad ska jag kunna och på vilken nivå
Grundskola 7 Matematik
Utvecklingsförslag, öva mera
E
C
A
centralt innehåll
Kolla olika filmklipp Träna via elevspel e nomp matteva eller andra mattesidor. Kan läsa på om regler. Göra egna tal. Gå tillbaka i boken och titta på de uppgifter du redan gjort. Repetera med jämna mellanrum. Resonera kring olika uppgifter med kompis förälder syskon osv hitta olika sätt att tänka på, det vi kallar strategier.
Jag har kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är grundläggande och använder dem i bekanta sammanhand
Jag har kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är goda och använder dem i välkända sammanhang
Jag har kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är mycket goda och använder dem i nya sammanhand

Statistik och diagram

Utvecklingsförslag, öva mera
E
C
A
statistik och diagram
Jag ska kunna avläsa och tolka olika typer av tabeller och diagram
I boken har du förklaringar och exempel att öva på. På classroom finns filmer och övningar på begreppen. Öva på uppgifter där du ska läsa av olika diagram. Repetera och prata om begreppen med någon, förklara hur man kan tänka och göra.
Jag har för det mesta en metod för att avläsa och tolka enklare diagram och tabeller.
Jag har metoder för att läsa av och tolka några olika typer av diagram och tabeller.
Jag visar säkerhet och har flera metoder för att avläsa och tolka olika typer av diagram och tabeller.
Statistik och diagram
Jag ska kunna rita granska olika sorters diagram och tabeller
I boken har du förklaringar och exempel att öva på. På classroom finns filmer och övningar på begreppen. hitta på egna undersökningar och rita tabeller och diagram som passar. Repetera och prata om begreppen med förklara hur man kan tänka och göra.
Jag har för det mesta en metod för att rita och granska enklare diagram och tabeller.
Jag har metoder för att rita och granska några olika typer av diagram och tabeller.
Jag visar säkerhet och har flera metoder för att rita och granska olika typer av diagram och tabeller.
statistik och diagram
Jag ska kunna begreppen typvärde medelvärde och median och använda metoder för att beräkna de olika lägesmåtten.
I boken har du förklaringar och exempel att öva på. På classroom finns filmer och övningar på begreppen.
Jag kan till största del beräkna enklare uppgifter med en eller flera av lägesmåtten median medelvärde och eller typvärde.
Jag kan beräkna olika uppgifter där flera av lägesmåtten ingår. Kan till största del hantera uppgifter där värdet förändras
Jag visar säkerhet och har flera metoder för att lösa olika typer av uppgifter där värde alla lägesmått ingår. Kan hantera och har metoder för uppgifter där värdet förändras

Taluppfattning

Utvecklingsförslag, öva mera
E
C
A
multiplikation och division
Jag ska lära mig metoder för hur man multiplicerar och dividerar tal med 10,100,1000, 0,1 0,01... och tal som slutar på noll.
Du kan träna mera på detta i boken avsnitt 2.2 på sidan 41 och avsnitt 2.5 på sid 50 Det finns övningsblad filmer länkar till spel på classroom för mer grunder.
Jag har någon metod och kan för det mesta multiplicera och dividera enklare tal med 10,100,1000,0.1, 0,01... och tal som slutar på noll. Exempel på nivå 10 • 3,4 4•0,01 79/0,1
Jag har metoder och kan multiplicera och dividera tal med 10,100,1000,0.1, 0,01... och tal som slutar på noll Exempel på nivå 51,2/0,1 0,01•1902 483/x=4,83
Jag har olika strategier och metoder för att lösa olika typer av multiplikationer och divisioner med 10,100,1000,0,1, 0,01... och tal som slutar på noll. Exempel på nivå 58,6/x=586 x/0.1=99 x•0,01=26
addition och subtraktion
Jag ska lära mig olika metoder för hur man adderar och subtraherar flersiffriga tal och decimaltal. Huvudräkning och uppställningar.
Du behöver kunna göra uträkningar med papper och penna. Se klipp om metod. skriftliga räknemetoder och huvudräkningsmetoder kan du få hjälp med i metodsamlingen i boken på sid 222-223
Jag kan till största någon metod för hur man adderar och subtraherar flersiffriga tal och decimaltal. Huvudräkning och uppställningar. Exempel på nivå 49,2+27,6 86,5-2,25
Jag kan metoder för hur man adderar och subtraherar flersiffriga tal och decimaltal. Huvudräkning och uppställningar. Exempel på nivå 223-186,3 409,7+28,43
Jag visar säkerhet och har olika strategier och metoder för hur man adderar och subtraherar flersiffriga tal och decimaltal. Huvudräkning och uppställningar. Exempel på nivå 6004,7-586,8 2479+663,8+14,97+408
multiplikation division
Jag ska kunna skriftliga metoder för att multiplicera och dividera. Jag ska kunna ställa upp och beräkna två och tresiffriga tal med decimaler.
Du behöver träna multiplikationstabeller. Du måste träna in HUR du ska ställa upp och hur proceduren går till. Du behöver träna kort division. Du måste träna in HUR du ska ställa upp och hur proceduren går till. se filmklipp om metod
Jag har metod för att ställa upp och multiplicera och dividera och kan till största del beräkna två och tresiffriga tal med decimaler. Exempel på nivå
Jag kan för det mesta utföra division och multiplikation med decimaltal och tal som ej går jämt upp. Exempel på nivå
Jag visar säkerhet och kan utföra olika divisioner och multiplikationer med decimaltal och tal som ej går jämt upp. Exempel på nivå
multiplikation och division
Jag ska lära mig om olika metoder för att utföra multiplikation och division med tal mellan 0 och 1.
Du kan träna mera på detta i boken avsnitt 2.5 på sid 50 Det finns övningsblad filmer länkar till spel på classroom för mer grunder.
Jag har en metod och kan för det mesta utföra enklare divisioner och multiplikation er med decimaltal och tal mellan 0 och 1
Jag har metoder och kan utföra divisioner och multiplikation er med decimaltal och tal mellan 0 och 1
Jag har flera metoder och anpassar metoder till olika uppgifter. Jag visar säkerhet när jag löser uppgifter. använder dem i nya sammanhang
Prioriteringregler
Jag ska kunna i vilken ordning jag beräknar olika matematiska uttryck. 1. Lös parenteser. 2. Multiplikation och division. 3. Addition och subtraktion.
Jag kan prioriteringsreglerna och löser enklare tal ex 4+2x5+3
Jag kan prioriteringsreglerna. Visar att jag kan kan genom att sätta ut parenteser på olika vis i uttrycket 4+2x5+3 och får då olika svar.
Jag kan prioriteringsreglerna. Visar att jag löser uttryck med parenteser och de olika räknesätten
Primtal och sammansatta tal
Jag ska veta vad ett primtal och ett sammansatt tal är. Jag ska kunna faktorisera sammansatta tal.
Räkna mera i boken. Läs på om tals egenskaper i kapitel 2.7 sid 57 Googla på begreppet och läs mer om begreppet.
grundläggande kunskaper Jag kan till största del faktorisera enklare tal. Jag kan delvis beskriva vad ett primtal och sammansatt tal är. jag har en metod för att ta reda på detta.
goda kunskaper Jag kan faktorisera olika tal. Jag kan beskriva vad ett primtal och sammansatt tal är. Jag har metoder för att ta reda på detta.
mycket goda Jag kan faktorisera olika tal av olika svårighet. Jag kan med säkerhet beskriva vad ett primtal och sammansatt tal är och förklara för andra. Jag har olika metoder för att ta reda på detta. exempelvis använder jag mig av kunskaper om tal och vad de är delbara med
Delbarhetsregler
Jag ska lära mig och kunna olika regler för delbarhet
Räkna mera i boken. Läs på om tals egenskaper i kapitel 2.7 sid 57
Kan några regler och använder dem i välkända sammanhang.
Kan de flesta reglerna och använder dem i bekanta sammanhand.
Kan reglerna och använder dem i nya sammanhand.
Avrundning
Jag ska kunna avrunda tal i olika sammanhang. - avrundning av tal heltal och decimaltal - avrundning i affären
Träna avrundning på matteva.fi eller elevspel mm
Jag har en metod och kan för det mesta avrunda tal i olika sammanhang. - avrundning av tal heltal och decimaltal - avrundning i affären
Jag har en metoder och kan avrunda olika tal i olika sammanhang. - avrundning av tal heltal och decimaltal - avrundning i affären
Jag har flera metoder och anpassar metoder till olika uppgifter. Jag visar säkerhet när jag löser uppgifter. använder dem i nya sammanhang
överslagsräkning med multiplikation och division
kunna avrunda till siffror du kan räkna i huvudet för att uppskatta ex sammanlagt pris för ett antal varor.
Träna avrundning på matteva.fi eller elevspel mm.
Jag kan för det mesta göra en överslagsräkning och har en metod för att avrunda och lösa enklare tal.
Jag kan lösa olika typer av tal med olika svårighetsgrad. jag kan skifta strategier för att lösa uppgiften.
Kan utifrån en textuppgift själv ställa upp räkna ut med hjälp av de metoder jag lärt mig. Löser utan problem de olika uppgifterna.

Geometri

Utvecklingsförslag, öva mera
E
C
A
enhetsbyten prefix
Jag ska kunna växla mellan olika enheter. area och sträckor.
Använd olika hjälpmedel exempelvis matrisen vi gjorde för enhetsbyten. Finns exempel i boken. Öva byten via länkar på classroom. Hitta egna. se klipp om hur du kan tänka.
Jag har en metod och kan för det mesta växla mellan olika enheter. area och sträckor.
Jag har fungerande metoder och kan med växla mellan längd och area enheter.
Jag har olika fungerande metoder och kan med säkerhet växla mellan längd och area enheter.
olika sorters vinklar mäta och bräkna i olika figurer
Jag ska kunna rita, mäta och beräkna vinklar i olika figurer.
Använd en gradskiva att öva med.
Jag vet hur jag använder gradskiva för att mäta olika vinklar. Kan vinkelsumman i trianglar och fyrhörningar. Vet hur en rät vinkel ser ut. Kan uppskatta storlek på olika vinklar. Jag kan oxå beräkna olika vinklar utifrån att jag vet vinkelsumman och hur stora olika vinklar är i enklare figurer
Jag kan beräkna vinklar i mer komplicerade figurer och använder olika kunskaper för att dra olika slutsatser. ex en triangel som är delad i två mindre trianglar och du vet någon vinkel kan genom flera steg och slutsatser beräkna vinklarna.
Jag visar stor säkerhet i att beräkna olika vinklar i olika typer av figurer ex sammansatta, vinklar i en klocka.
omkrets
Jag ska kunna beräkna omkrets på olika figurer
Träna att mäta runt om olika figurer
Jag har grundläggande kunskaper om omkrets
Jag kan beräkna omkrets på de flesta figurerna ex en sammansatt
Jag ser samband mellan olika längder och kan dra slutsatser. Jag visar säkerhet på begreppet omkrets.
area
Jag ska kunna beräkna area av olika figurer. ex sammansatta figurer, rektanglar, parallellogramer och trianglar.
Träna genom att mäta olika ytor och beräkna dess area. Träna på olika geometriska figurer. Du kan träna mera i bok kap 3
Jag har grundläggande kunskaper om area. Och kan beräkna area på några av de vanligaste figurerna som ex kvadrat rektangel triangel.
Jag kan beräkna area på de flesta geometriska figurerna och ser några samband mellan räkneformeln och figuren eller vinklar och figuren. Ex vet hur du kan räkna ut area på en sammansatt figur
Jag kan med säkerhet beräkna area på samtliga geometriska figurer. Jag ser flera samband mellan räkneformeln och mellan figurer, vinklar och figuren.

Problemlösning

Du kan formulera och lösa problem Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang
Utvecklingsförslag, öva mera
E
C
A
Problemlösning
Jag ska kunna olika strategier för att lösa olika typer av problem. Jag ska kunna formulera och lösa problem Jag ska kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang.
Lös olika typer av problem. För att träna på och få olika metoder strategier och tillvägagångssätt. Till slut kommer du känna igen dig och snabbare förstå vilka metoder räknesätt strategier som ska användas
Jag förstår en del av problemen jag löser. Jag förstår delvis begreppen som ingår i problemet Använder någon metod. Löser delar av problemet
Jag förstår det mesta av problemen jag löser. Jag förstår det mesta av begreppen som ingår i problemet. Använder ändamålsenliga metoder. Gör en ganska tydlig lösning som går att följa.
Jag har förstått hela problemet. jag förstår alla begrepp i problemet Använder ändamålsenliga och effektiva metoder. Gör en tydlig lösning som är lätt följa.
Resoemang
Öva genom att resonera och förklara för någon annan person.
Jag kan till viss del förklara och resonera kring begrepp, metod och lösningar.
Jag kan för det mesta förklara och resonera kring begrepp, metoder och lösningar.
Jag visar säkerhet när jag resonera kring begrepp, metoder och lösningar.
Kommunikation
Gör utförliga beräkningar. träna på att beskriva muntligt.
Mina redovisningar omfattar endast delar av uppgiften men är möjliga att förstå.
Mina redovisningar omfattar större delar av uppgifterna. Är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Mina redovisningar strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: