👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2019-09-02 11:27 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 7 – 9 Svenska

Recension

Innehåll

E
C
A
Medvetenhet om mottagaren
Du anpassar till viss del till läsaren/mottagaren.
Du anpassar till läsaren/mottagaren. Texten ska kunna läsas utanför sitt sammanhang, den ska vara självbärande.
Du anpassar till läsaren/mottagaren. Texten ska kunna läsas utanför sitt sammanhang, den ska vara självbärande.“Jaget”= skribenten syns inte.
Handling, trovärdighet
Din tankegång framgår. Du tolkar texten på ett konkret (bokstavligt) plan. Du ger exempel som passar i sammanhanget.
Din tankegång framgår. Du tolkar textens budskap och tema på ett bildligt plan. Du ger exempel som passar i sammanhanget och fördjupar/breddar resonemanget. Du använder citat för att beskriva och motivera dina tankar och åsikter.
Din tankegång framgår. Du tolkar textens budskap och tema på ett bildligt plan. Du ger exempel som passar i sammanhanget och fördjupar/breddar resonemanget. Din text innehåller och balanserar: - det individuella och det allmänna, - detaljer och helhet. Du använder citat för att beskriva och motivera dina tankar och åsikter.

Struktur

E
C
A
Organisation av innehållet och textbindning
Du följer recensionsmallen. Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Du använder enkla sambandsord t.ex. ”och, eller, senare, därför”.
Din text är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Du använder varierande sambandsord för att strukturera texten t.ex. ”på grund av, detta leder till, eftersom, trots detta, för det första, ytterligare, sist men inte minst”.
Din text är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Den har styckeindelning, samt en effektiv inledning och avslutning. Rubriken är passande och relaterar till textens budskap. Det är balans mellan referat och omdöme. Du använder varierande sambandsord för att strukturera texten t.ex. ”på grund av, detta leder till, eftersom, trots detta, för det första, ytterligare, sist men inte minst”.

Språk och stil

E
C
A
Ordval, tempusbruk, meningsbyggnad, formulering, stil
Ditt ordval är enkelt. Tempusbruket är i huvudsak korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, enkel och föga varierad. Din text innehåller språkfel, men som inte stör förståelsen.
Ditt ordval är passande och varierat. Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på viss variation. Du anpassar till viss del stil efter ämne/situation.
Ditt ordval är träffande (precist), varierat och specifikt. Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnaden är korrekt, varierad och träffsäker (precis). Du anpassar stil efter ämne/situation.

Skrivregler

E
C
A
Skiljetecken, stavning, stor bokstav
Din text är relativt korrekt. Den visar viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen.
Din text innehåller få formella fel. Din stavning är i stort korrekt, och du använder olika skiljetecken.
Din text innehåller få formella fel. Din stavning är i stort korrekt, och du använder olika skiljetecken med säkerhet. T.ex. markerar du titlar korrekt med citattecken eller kursiverad stil; markerar och använder du citat korrekt; källhänvisar du korrekt.