👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta språket - Skolverkets kartläggning i förskoleklass (rev ht-19)

Skapad 2019-09-03 13:18 i Pluggparadiset Uppsala
Nationellt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass
Grundskola F Svenska

Nationellt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass

Aktivitet 1 - Vi berättar och skriver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Aktivitet 2 - Vi lyssnar och samtalar

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven visar intresse för högläsning.
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Aktivitet 3 - Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver.
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Aktivitet 4 - Vi urskiljer ord och språkljud

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.