Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i SFI C (Lottens elever)

Skapad 2019-09-03 14:00 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Kunskapskrav SFI C
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
E
C
A
HÖRA
Du förstår information, korta nyheter, samtal, beskrivningar och när någon berättar om händelser.
Du sammanfattar enkelt.
Du förstår viktiga delar.
Du förstår nyanser.
Du förstår enkla och tydliga meddelanden och instruktioner.
Du följer instruktioner delvis.
Du följer instruktioner på ett bra sätt
Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
LÄSA
Du läser korta berättande och beskrivande texter om vardagliga ämnen.
Du sammanfattar enkelt.
Du förstår viktiga delar
Du förstår nyanser.
Du förstår enkla faktatexter, tabeller och diagram.
Du resonerar på ett enkelt sätt.
Du resonerar på ett bra sätt.
Du resonerar på ett mycket bra sätt.
Du förstår korta tydliga instruktioner.
Du följer instruktioner delvis.
Du följer instruktioner på ett bra sätt.
Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
TALA
Du berättar om och beskriver personliga erfarenheter och åsikter om vardagliga ämnen. Du ger råd och instruktioner. Du använder strategier för att förbättra kommunikationen
Du talar enkelt och så att man förstår. Du talar delvis sammanhängande och varierar språket lite. Dina strategier fungerar delvis.
Du talar bra och ganska tydligt. Du talar sammanhängande och varierar språket ganska bra. Dina strategier fungerar.
Du talar mycket bra och tydligt. Du talar mycket sammanhängande och varierar språket på ett bra sätt. Dina strategier fungerar mycket bra.
Du pratar om och diskuterar enkelt om vanliga ämnen. Du frågar efter åsikter, tankar och information. Du använder strategier för att underlätta samtalet.
Du pratar och frågar på ett sätt som delvis fungerar. Dina strategier fungerar delvis.
Du pratar och frågar på ett sätt som fungerar. Din strategier fungerar.
Du pratar och frågar på ett sätt som fungerar mycket bra och gör samtalen intressanta. Dina strategier fungerar mycket bra.
Skriva
Du skriver enkla faktatexter samt texter om erfarenheter, intryck och åsikter.
Du skriver så att man förstår. Din struktur fungerar delvis. Du varierar ord och meningar lite. Dina strategier fungerar delvis.
Du skriver ganska tydligt. Din struktur fungerar. Du varierar ord och meningar ganska bra. Dina strategier fungerar.
Du skriver tydligt. Din struktur fungerar bra och du varierar ord och meningar på ett bra sätt. Dina strategier fungerar mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: