👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i BILD år 6

Skapad 2019-09-04 12:11 i Torpskolan Lerum
Det här är en matris över kunskapskraven för år 6. Matrisen är levande och används hela året, vilket gör att den kan komma att ändras allteftersom vi har arbetat med olika arbetsområden.
Grundskola 6 Bild

BILD

F behöver utvecklas
E
C
A
Bildframställning
Kan tillverka olika slags bilder och former.
Kan framställa några olika slags bilder och former och med ett enkelt bildspråk kommunicera upplevelser, åsikter och erfarenheter så att budskapet framgår.
Kan framställa några olika slags bilder och former och med ett utvecklat bildspråk kommunicera upplevelser, åsikter och erfarenheter så att budskapet framgå.
Kan framställa några olika slags bilder och former och med ett väl utvecklat bildspråk kommunicera upplevelser, åsikter och erfarenheter så att budskapet framgår.
Använder uttrycksformer.
Använder delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använder relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använder väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Teknik
Använda olika tekniker, verktyg och materia.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Prövar kombinationer.
Prövar olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Prövar och omprövar olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Arbetsprocess
Bidrar till att utveckla idéer.
Bidrar till att utveckla idéer inom olika ämnesområden.
Kan utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden.
Kan utveckla egna idéer inom olika ämnesområden.
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ.
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Kan presentera sina bilder
Kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Kan ge enkla omdömen.
Kan ge enkla omdömen om den egna arbetsprocessen.
Kan ge utvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen.
Kan ge välutvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen.
Tolkning och förståelse
Kan beskriva en bild.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder samt gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder samt gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder samt gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.