👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De antika sagorna, myterna och berättelserna år 7 ht-19

Skapad 2019-09-04 12:55 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Bedömningsmatris för projektet "De antika sagorna, myterna och berättelserna år 7 ht-19"
Grundskola 7 Svenska

Bedömningsmatris för projektet "De antika sagorna, myterna och berättelserna år 7 ht-19"

De antika sagorna, myterna och berättelserna

F
E
C
A
Svenska
Tolka
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Svenska
Samtala och diskutera
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du ställer frågor och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du ställer frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Svenska
Historiska & kulturella sammanhang
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.