Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK år 1-3 Nyvångskolan 191126

Skapad 2019-09-04 18:21 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Rev 191126
Grundskola 1 – 3 Matematik

Taluppfattning och tals användning

Att ha en god taluppfattning är grundläggande för den fortsatta matematikinlärningen. Om eleven inte visar förståelse för talen och deras olika värden är det svårt att operera och räkna med tal. I matrisen bedöms områden som behandlas i NATIONELLT BEDÖMNINGSSTÖD I taluppfattning samt kunskapskraven enligt Lgr 11.
Kunskapskrav
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Namnge tal
Du bör veta vad talen heter utan att de är i ordning. Muntligt bed. stöd
 • Ma   3
Du kan namnge alla talen 0 - 10. Bed. stöd ht åk 1
Du kan namnge alla hela tiotal 10 - 100. Bed. stöd. ht åk 1
Du kan namnge alla talen 11 - 20. Bed. stöd ht åk 1
Du kan namnge alla tal upp till 1000.
Talraden/Ramsräkna
Principen om räkneordens ordning. Muntligt bed. stöd
 • Ma   3
Du kan ramsräkna till 50. Bed. stöd ht åk 1 M
Du kan ramsräkna till 100. Bed. stöd vt åk 1 M
Du kan ramsräkna till 115 och har förstått det upprepande mönstret. Bed. stöd vt åk 2 M
Du kan ramsräkna till 1000.
Fortsätt räkna uppåt!
Du bör kunna fortsätta att räkna uppåt från angivet tal. Muntligt bed. stöd
 • Ma   3
Du kan räkna uppåt från 26 - 80. Bed. stöd ht åk 1 H
Du kan räkna uppåt från 79 - 101. Bed. stöd vt åk 2 M
Du kan räkna uppåt från 195 - 220. Bed. stöd vt åk 1 H
Du kan räkna uppåt från 996 - 1007. Bed. stöd vt åk 2 H
Fortsätt räkna nedåt!
Du bör kunna fortsätta att räkna nedåt från angivet tal. Muntligt bed. stöd
 • Ma   3
Du kan räkna nedåt från 10 - 0. Bed. stöd ht åk 1 H
Du kan räkna nedåt från 20 - 0. Bed. stöd ht åk 1 H
Du kan räkna nedåt från 71 - 57. Bed. stöd vt åk 1 H
Du kan räkna nedåt från 314 - 296. Bed. stöd vt åk 2 H
Naturliga tal
Talens grannar Det är oftast svårare att säga talet före än talet efter. Förstår eleven begreppen efter/före? Muntligt bed. stöd
 • Ma   3
Du har en säker tal-uppfattning upp till 10. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen. Bed. stöd ht åk 1 M
Du har en säker tal-uppfattning upp till 20. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen. Bed.stöd ht åk 2
Du har en säker tal-uppfattning upp till 100. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen. Bed. stöd vt åk 1 H
Du har en säker tal-uppfattning upp till 1000. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen. Bed. stöd ht åk 3 H
Naturliga tal
Antal och ordning Centralt innehåll Lgr 11
 • Ma   3
Du kan ange antal och ordning. Talområde 0-10 Lgr 11
Du kan ange antal och ordning. Talområde 0-20 Lgr 11
Du kan ange antal och ordning. Talområde 0-100 Lgr 11
Du kan ange antal och ordning. Talområde 0-1000 Lgr 11
Naturliga tal
Uppdelning av tal Muntligt bed. stöd
 • Ma   3
Du kan dela upp 5 föremål i 2 delar/högar - på ett sätt. Bed. stöd ht åk 1 L
Du kan dela upp 5 föremål i 2 delar/högar - på flera sätt. Bed. stöd ht åk 1 M
Du kan dela upp talen mellan 7-10 (talkamraterna) utan att räkna på fingrarna. Det är automatiserat. Bed. stöd vt åk 1 M
Du kan dela upp talen mellan 11-19 (talkamraterna) utan att räkna på fingrarna. Det är automatiserat. Bed. stöd vt åk 1 H
Stegräkning
Räkna/hoppa 10- och 5-steg. Viktigt att eleven kan se mönstret i talsystemet och har erfarenhet av att räkna på talraden. Muntligt bed. stöd
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan räkna 10 steg i taget och börja på 0 Bed. stöd vt åk 1 M
Du kan räkna 10 steg i taget och börja på 12 Bed. stöd vt åk 1 H
Du kan räkna 5 steg i taget och börja på 0 Bed. stöd vt åk 2 M
Du kan räkna 10 steg i taget och börja på 112 Bed. stöd vt åk 2 H
Antalskonstans
Prövas på låg- och mellannivå muntligt ht åk 1 samt på låg nivå vt åk 1. Muntligt bed. stöd
 • Ma   3
Du kan jämföra två mängder genom att räkna antalet, du jämför inte storleken på föremålen. Bed. stöd ht åk 1 L
Du vet att antalet är detsamma även om föremålen flyttas om. Bed. stöd ht åk 1 M vt åk 1 L
Prövas ej mer!
Prövas ej mer!
Subitisering/Uppskattning
Förmågan att uppfatta tal utan att räkna dem. Muntligt bed. stöd
 • Ma   3
Du kan subitisera uppskatta antal upp till fem och sex. Du behöver inte räkna! Bed. stöd ht åk 1 M
Du kan uppskatta antal dolda föremål 11 stycken - som visas under 2 sek. Allt mellan 8 - 18 är godkänt! Bed. stöd vt åk 1 M
Du kan uppskatta antal dolda föremål 18 stycken - som visas under 2 sek. Allt mellan 12 - 30 är godkänt! Bed. stöd vt åk 2 M
Du kan uppge närmaste tio-, hundra- och tusental. Bed. stöd vt åk 2 H
Tallinje
Bed. stöd: I det skriftliga materialet ska du kunna fylla i vilka tal som saknas på en tallinje.
 • Ma   3
Du kan fylla i talet som saknas på tallinjen inom talområde 0-20. Ett steg i taget. Bed. stöd vt åk 1 M
Du kan fylla i talet som saknas på tallinjen inom talområde 0-40. Ett steg i taget. Bed. stöd ht åk 2 M
Du kan fylla i talet som saknas på tallinjen inom talområde 0-100. Ett steg i taget. Bed. stöd vt åk 2 M
Du kan fylla i talet som saknas på tallinjen inom talområde 0-100. Både 2 och 5 steg i taget. Bed. stöd ht åk 3 M
Positionssystemet
Tolka olika representationer - t ex tiokronan har värdet 10 och inte värdet 1. Skriftligt bed. stöd
 • Ma   3
Du förstår och kan beskriva tals värde - tiobassystemet, beroende på var siffran står - ental Bed. stöd vt åk 1 L
Du förstår och kan beskriva tals värde - tiobassystemet, beroende på var siffran står - tiotal Bed. stöd vt åk 1 M
Du förstår och kan beskriva tals värde - tiobassystemet, beroende på var siffran står - hundratal Bed. stöd ht åk 2 M
Du förstår och kan beskriva tiobassystemet med fyrsiffriga tal Bed. stöd ht åk 3
Bråk
Skriftligt bed. stöd åk 3
 • Ma   3
Du förstår hälften med hjälp av laborativt material och bildstöd.
Du förstår vad symbolen 1/2 betyder. Bed. stöd ht åk 3
Du förstår olika bråk genom arbete med laborativt material.
Du förstår delar av en helhet och kan tolka enkla bråk, t.ex 1/3 och 1/4. Bed. stöd ht åk 3
ADDITION
FLER- förstår du begreppet? Muntligt/skriftigt bed. stöd
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan addera inom talområde 0-10, utan övergång. Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd ht åk 1 M
Du kan addera inom talområde 0-20, med övergång Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd Muntl/skrift vt åk 1 M Skriftligt ht åk 2 M
Du kan addera inom talområde 0-100, med övergång. Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd Muntligt vt åk 2 H Skriftligt vt åk 2 M
Du kan välja och använda skriftliga räknemetoder i addition när talen och svaren ligger inom talområde 0-200. Bed. stöd Skriftligt vt åk 2 M Skriftligt ht åk 3 M
SUBTRAKTION
FÄRRE - förstår du begreppet? Muntligt/skriftligt bed. stöd
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan subtrahera inom talområde 0-10, utan övergång. Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd ht åk 1 M
Du kan subtrahera inom talområde 0-20, med övergång Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd Muntl/skrift vt åk 1 M Skriftligt ht åk 2 M
Du kan subtrahera inom talområde 0-100, med övergång. Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd Muntligt vt åk 2 H Skriftligt vt åk 2 M
Du kan se sambandet mellan addition och subtraktion
MULTIPLIKATION
Skriftliga bed. stöd
 • Ma   3
Du kan multiplicera - tabellerna 1, 2, 5 och 10 Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd vt åk 1 H
Du kan multiplicera - tabellerna 3, 4, 6 och 9 Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd ht åk 2 H
Du kan multiplicera - tabellerna 7 och 8 Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd vt åk 2 H
Du kan välja och använda skriftliga räknemetoder i multiplikation när talen och svaren ligger inom talområde 0-200.
DIVISION
Skriftliga bed. stöd
 • Ma   3
Du kan dividera - tabellerna 1, 2, 5 och 10 Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd vt åk 2 H
Du kan dividera - tabellerna 3, 4, 6 och 9 Både med huvudräkning och skriftliga metoder. Bed. stöd ht åk 3 M
Du kan dividera - tabellerna 7 och 8 Både med huvudräkning och skriftliga metoder.
Du kan se samband mellan multiplikation och division

Algebra

Du har förmågan att:
Kunskapskrav
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Likhetstecknets betydelse
Skriftligt bed. stöd
 • Ma   3
Förstå likhetstecknets betydelse och kan använda det på rätt sätt.
Förstå enkla ekvationer med addition t.ex 4+X=6 och subtraktion t.ex.10-X=3 Bed. stöd ht åk 2
Förstå ekvationer oavsett var det obekanta talet står. t.ex 7+3=X+6 Bed. stöd vt åk 2
Använda likhetstecknet på ett fungerande sätt talområde 0 - 100. Alla räknesätten! Bed. stöd ht åk 3
Mönster/Talföljder
Skriftligt bed. stöd
 • Ma   3
Tolka och skapa enkla mönster med symboler.
Tolka och skapa enkla talmönster t.ex. 0, 2, 4, 6, 8,10.... eller 9, 8, 7, 6...... Bed. stöd vt åk 1
Tolka och skapa svårare talmönster t.ex. 2+2=4 82+2=84 152+2=154 ... Bed. stöd vt åk 2
Kunna se enkla mönster i matematiken och utifrån detta kunna utföra svårare uträkningar t.ex. 2x3=6, då är 2x30=60 Bed. stöd ht åk 3

Geometri

Du har förmågan att:
Kunskapskrav
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Geometriska former
 • Ma   3
 • Ma   3
Namnge de tvådimensionella geometriska formerna; cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Beskriva likheter och skillnader när det gäller de tvådimensionella geometriska formerna.
Namnge de tredimensionella geometriska formerna; klot, kon, cylinder, kub, rätblock och pyramid.
Beskriva likheter och skillnader när det gäller de tredimensionella geometriska formerna
Skala
 • Ma   3
Se nästa steg!
Avbilda i samma skala med hjälp av ett rutsystem.
Förstora och förminska i rutsystem.
Förstora 2:1 och förminska 1: 2
Lägesord
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Förstå lägesord som t.ex. först, mitten och sist
Förstå lägesord som t.ex. under, på, ovanför, bredvid, bakom och framför.
Förstå lägesord höger/vänster
Använda vanliga lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.
Symmetri
 • Ma   3
 • Ma   3
Ge exempel på en symmetrisk bild eller form.
Dela en bild eller form så att den blir symmetrisk. (symmetrilinjen)
Rita en bild eller form så att den blir symmetrisk.
Ge flera exempel på symmetri i bilder och i naturen samt konstruera symmetriska bilder och hur dessa kan delas symmetriskt (symmetrilinje)
Matematiska storheter TID/ analog klocka
 • Ma   3
Avläsa klockans hel- och halvtimmar tid, samt utföra enkla tidsberäkningar.
Avläsa kvart över och kvart i, samt utföra enkla tidsberäkningar.
Avläsa hela klockan; samt utföra enkla tidsberäkningar.
Avläsa analog tid samt utföra enkla tidsberäkningar.
Matematiska storheter TID/ digital klocka
 • Ma   3
Avläsa klockans hel- och halvtimmar tid, samt utföra enkla tidsberäkningar.
Avläsa kvart över och kvart i, samt utföra enkla tidsberäkningar.
Avläsa hela klockan; samt utföra enkla tidsberäkningar.
Avläsa digital tid samt utföra enkla tidsberäkningar.
Matematiska storheter LÄNGD
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Göra enkla jämförelser av längd samt kunna använda och förklara begreppen; kort, lång, bred, hög, låg,smal, tjock och tunn
Göra mätningar med mm, cm, dm och m.
Förstå begreppen area/yta och omkrets.
Göra mätningar och uppskattningar av längd samt bedöma rimligheten i svaret. Kunna förklara begreppen omkrets och area /yta.
Matematiska storheter MASSA
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Göra enkla jämförelser av massa samt kunna använda och förklara begreppen;lätt, tung, stor, liten, tjock, smal, tunn och bred.
Göra mätningar med kg, hg och g.
forts. arbeta mot nästa steg.
Göra mätningar och uppskattningar av massa samt bedöma rimligheten i svaret.
Matematiska storheter VOLYM
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Göra enkla jämförelser av volym samt att kunna använda och förklara begreppen mycket, lite, mer, mindre och rymmer.
Göra mätningar med dl och liter.
Göra mätningar med cl och ml.
Göra mätningar och uppskattningar av volym samt bedöma rimligheten i svaret.

Sannolikhet och statistik

Du har förmågan att:
Kunskapskrav
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Statistik
 • Ma   3
Göra och förstå enkla frekvenstabeller.
Göra och förstå enkla stapeldiagram.
Göra och förstå enkla cirkeldiagram.
Välja ett fungerande diagram till din uppgift.
Sannolikhet
 • Ma   3
Förstå enkel sannolikhet t ex hur stor är chansen att du slår en sexa på tärningen.

Samband och förändringar

Du har förmågan att:
Kunskapskrav
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Muntligt bed. stöd
 • Ma   3
 • Ma   3
Förstå och använda symbolerna < mindre än och > större än.
Förstå begreppet hälften. Bed. stöd ht, vt åk 1, vt åk 2
Förstå begreppet dubbelt. Bed. stöd ht, vt åk 1, vt åk 2

Problemlösning

Du har förmågan att:
Kunskapskrav
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Problemlösning
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Förstå och lösa problem med laborativt material.
Välja lämpliga strategier för att lösa problem och rita hur du kom fram till ditt svar.
Välja lämpliga strategier för att lösa problem och skriva med hjälp av matematiska symboler hur du kom fram till ditt svar.
Välja lämpliga strategier för att lösa problem och skriva med hjälp av matematiska symboler hur du kom fram till ditt svar. Samt bedöma svarets rimlighet.
Formulering av frågeställning. Räknehändelser.
 • Ma   3
Formulera egna räknehändelser utifrån en färdig beräkning i addition och subtraktion. Ex 7+3=10
Formulera egna räknehändelser utifrån en färdig beräkning i addition och subtraktion. Ex 10-7=3
Formulera egna räknehändelser utifrån en färdig beräkning i addition och subtraktion. Ex 11-4=7
Formulera egna räknehändelser utifrån en färdig beräkning i multiplikation och division.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: