Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellskrivning

Skapad 2019-09-10 07:56 i Getingeskolan Halmstad
Skriva novell
Grundskola 7 – 9 Svenska

Skriva novell med novelltypiska drag, struktur, och dramturgi, berättargrepp, ordval, gestaltning, språk

>>
>>
>>
>>
Innehåll
Novellens handling / intrig är ett försök till att vara trovärdig och hållbar I texten finns miljö- och personbeskrivningar - men det saknas gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom något enstaka berättargrepp
Novellens handling / intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar. I texten finns enkla gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp
Novellens handling / intrig är relativt trovärdig och hållbar. I texten finns passande gestaltande beskrivningar. Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp
Novellens handling / intrig är trovärdig och hållbar. I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp
Struktur
Dramaturgin är enkel, men skeendet går inte till viss del att följa Texten är i vissa delar sammanhängande och begriplig - men har i övrigt en väldigt lös struktur. Textbindningen är enkel och fungerar till viss del.
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Dramaturgin är relativt passande, t.ex genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar Textbindningen är utvecklad
Dramaturgin är passande genom att vara komplex Texten är sammanhängande och välstrukturerad Textbindningen är välutvecklad
Språk, stil. skrivregler
Ordvalet är passande för texttypen. Menings- byggnaden fungerar till viss del Eleven följer till viss del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är passande för texttypen. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Menings- byggnaden är varierad och väl fungerande Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i vissa delar anpassande till syfte, mottagare och kommunikationssituation - men som helhet behöver den bearbetas
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: