👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris svenska åk 1-3 HT19

Skapad 2019-09-10 14:27 i Emanuelskolan Sjöbo
Svenska åk 1-3 Läsa, skriva och tala
Grundskola 1 – 3 Svenska

Svenska:
Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

På väg
På väg innbär att eleven utför en uppgift med stöd.
Kan
Kan innebär att eleven nått kunskapskraven.
Kan mer än
Kan mer än innebär att eleven har nått kunskapskraven och siktar bland annat mot kunskapskraven i år 6.
Lässtrategier år 1
 • Sv   1
Eleven kan med stöd läsa bekanta och elevnära texter genom att använda lässtrategier på ett i delvis fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i delvis fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse år 1
 • Sv   1
Genom att kommentera och återge med stöd några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Läsförståelse år 1
 • Sv   1
Genom att ta hjälp av bilder eller frågor kan eleven med stöd uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller förståelsen och provar då att läsa om och korrigera sig själv.
Genom att ta hjälp av bilder eller frågor kan eleven uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller förståelsen och provar då att läsa om och korrigera sig själv.
Eleven provar att läsa om och korrigera sig själv om förståelsen riskerar att gå förlorad..
Resonera år 1
 • Sv   1
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven med stöd föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sina upplevelser.
Lässtrategier
 • Sv   3
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter delvis med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsförståelse
 • Sv   3
Genom att kommentera och återge med stöd några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge viktiga delar av innehållet i kronologiska sammanfattningar visar eleven grundläggande läsförståelse.
Läsförståelse/resonera
 • Sv   3
Dessutom kan eleven med stöd föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skrivregler
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven kan med stöd skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation. I texterna kan eleven använda skiljetecken samt stava ord med viss säkerhet.
Berättande texter
 • Sv   3
De berättande texter eleven skriver med stöd har inledning, handling och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. De innehåller även enkla gestaltande beskrivningar.
Söka information
 • Sv   3
Eleven kan med stöd söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Sakprosatexter
 • Sv   3
Sakprosatexterna innehåller delvis grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Sakprosatexterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Sakprosatexterna innehåller egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Estetisk förstärkning
 • Sv   3
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven med stöd förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med detaljrika bilder och/eller andra estetiska uttryck kan eleven förstärka sina budskap.
Bearbeta
 • Sv   3
Dessutom kan eleven med stöd utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge omdömen om textens innehåll och uppbyggnad samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Samtala
 • Sv   3
Eleven kan med stöd samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Berätta
 • Sv   3
 • Sv   3
När eleven med stöd berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.