Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 6 - redovisning

Skapad 2019-09-10 18:10 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Eleven ska förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande innehåll, struktur och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

REDOVISNING

E
C
A
Innehåll
Struktur
Du håller dig i huvudsak till ämnet. Du berör några delar av ett ämne. Du berättar på ett lockande sätt (positivt, nämner fördelar, berättar hur man börjar)
Du håller dig till ämnet. Du berör flera delar av ett ämne.
Du håller dig till ämnet. Du berättar om ett ämne uttömmande. Du ger exempel och förklaringar till ditt innehåll.
Stuktur
Du redovisar ett innehåll med i huvudsak fungerande ordning. Du har en inledning och/eller en avslutning.
Du redovisar ett innehåll med fungerande ordning. Du har en inledning och/eller en avslutning.
Du har en tydlig struktur/ordning i redovisningen. Du har en tydlig inledning, som väcker intresse, och en sammanfattande avslutning.
Kommunikation
Kontakt med publiken
Du tittar upp på publiken någon gång under presentationen. Du behöver stort stöd av ditt manus.
Du tittar upp på publiken större delen av presentationen. Du använder ditt stöd, i form av t.ex. stödord, effektivt.
Du har ögonkontakt med hela publiken. Du använder ditt stöd, i form av t.ex. stödord, effektivt.
Tal
Du talar så att publiken kan höra vad du säger.
Du talar lagom högt och tydligt.
Du talar tydligt och med inlevelse. Du förstärker budskapet med hjälp av rösten. Du har ett tydligt lyssnar-tilltal.
Kroppshållning Gester
Du har en neutral kroppshållning (vänd mot publiken, står fritt i rummet) som visar din vilja att kommunicera.
Du visar engagemang och skapar intresse med din mimik, ditt kroppsspråk och dina gester.
Språk
Ord Begrepp
Du använder en del ord och begrepp som hör till ämnet. Du använder ett enkelt och vardagligt språk med en del upprepningar.
Du anpassar språket till situation och syfte, d.v.s. ett formellt tillfälle där du följer instruktionen. Du varierar ditt språk.
Du använder många olika ord och begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt. Du varierar ditt språk.
Förklaring av ord och begrepp
Du förklarar inte ord och begrepp.
Du förklarar några ord och begrepp.
Du använder ett språk som tar hänsyn till mottagarna, t.ex. genom förklaringar och exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: