Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikten och jag

Skapad 2019-09-11 09:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att: Beskriva och förklara begrepp Urskilja språkliga strukturer (se de språkliga knep begreppen står för i olika dikter) Reflektera - tolka dikter Motivera - underbygga resonemang
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Tolka och motivera
Du kan tolka och resonera kring budskapet i dikter på ett enkelt sätt.
Du kan tolka och resonera kring budskapet i dikter på ett utvecklat sätt.
Du kan tolka och resonera kring budskapet i dikter på ett välutvecklat sätt.
Förmågan att formulera sig i skrift
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Litterära begrepp
Du visar att du känner till några litterära begrepp.
Du visar med säkerhet att du behärskar de litterära begrepp vi gått igenom.
Du visar med stor säkerhet att du behärskar de litterära begrepp vi gått igenom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: