Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av text, SFI C (Lottens elever)

Skapad 2019-09-11 14:22 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Matris för bedömning av skriftlig produktion, kurs C
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

I matrisen markeras det du har uppnått med grönt.

GLOBAL BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Syfte och genre
Texten är funktionell i förhållande till syfte och är skriven med viss anpassning till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt relativt väl anspassad till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt väl anpassad till situation och mottagare.
Innehåll och omfång
Innehållet är relevant och tillräckligt omfångsrikt.
Begriplighet
Texten är sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och relativt tydlig.
Texten är sammanhängande och tydlig.

ANALYTISK BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Textstruktur
Texten har en, för syftet, i huvudsak fungerande struktur och textbindning.
Texten har en, för syftet, relativt väl fungerande struktur och binds samman på ett enkelt men varierat sätt.
Texten har en, för syftet, väl fungerande struktur och binds samman på ett enkelt men varierat och väl fungerande sätt.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats görs och fungerar i huvudsak.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats och görs och fungerar relativt väl.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats görs och fungerar väl.
Språklig variation och säkerhet
Du visar prov på viss variation och viss precision i ordval.
Du visar prov på förhållandevis god variation och förhållandevis god precision i ordval.
Du visar prov på god variation och god precision i ordval.
Du använder med viss säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Du använder med förhållandevis god säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även med viss säkerhet prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Du använder med säkerhet enkla grammatiska strukturer och visar även med säkerhet prov på mer avancerade grammatiska strukturer.
Skriftspråksnormer
Du följer i huvudsak relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.
.
.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING

E
D
C
B
A
SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: