Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2019-09-13 15:30 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 1 – 3 Samhällskunskap
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samhällens organisation
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens demokratiska organisation och demokratiska förhållanden, samt de bakomliggande idéerna för demokrati och diktatur.
Du kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens demokratiska organisation och demokratiska förhållanden, samt de bakomliggande idéerna för demokrati och diktatur.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens demokratiska organisation och demokratiska förhållanden, samt de bakomliggande idéerna för demokrati och diktatur.
Samband och slutsatser
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I din analys förklarar du enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens demokratiska organisation och beslutsfattande.
I din analys förklarar du samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens demokratiska organisation och beslutsfattande.
I din analys förklarar du komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens demokratiska organisation och beslutsfattande.
Nutida förhållanden
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för hur den nutida demokratin påverkas av sociala medier.
Du kan utförligt redogöra för hur den nutida demokratin påverkas av sociala medier.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur den nutida demokratin påverkas av sociala medier.
Nutida förhållanden
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för och analysera livsvillkoren i en demokrati och i en diktatur.
Du kan utförligt redogöra för och analysera livsvillkoren i en demokrati och i en diktatur.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera livsvillkoren i en demokrati och i en diktatur.
Begrepp, modeller och teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I analysen använder du med viss säkerhet demokratimodellerna direkt och indirekt demokrati.
I analysen använder du med viss säkerhet demokratimodellerna direkt och indirekt demokrati.
I analysen använder du med säkerhet demokratimodellerna direkt och indirekt demokrati.
Begrepp, modeller och teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I analysen använder du med viss säkerhet begreppen makt och påverkan.
I analysen använder du med viss säkerhet begreppen makt och påverkan.
I analysen använder du med säkerhet begreppen makt och påverkan.
Begrepp, modeller och teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I analysen använder du med viss säkerhet RFL-modellen eller begreppen friheter och rättigheter.
I analysen använder du med viss säkerhet RFL-modellen eller begreppen friheter och rättigheter.
I analysen använder du med säkerhet RFL-modellen eller begreppen friheter och rättigheter.

Samhällsfrågor

Arbetet med samhällsfrågor inklusive vetenskapliga förhållningssätt.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Orsaker och konsekvenser
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan analysera någon nutida demokratifråga och identifiera någon orsak och konsekvens.
Du kan analysera någon nutida demokratifråga och identifiera några orsaker och konsekvenser.
Du kan analysera någon nutida demokratifråga och identifiera flera orsaker och konsekvenser.
Orsaker och konsekvenser
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på frågorna om demokrati och rättsstatliga principer.
Du diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på frågorna om demokrati och rättsstatliga principer.
Du diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på frågorna om demokrati och rättsstatliga principer.
Samhällsvetenskapliga metoder
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Argument och interaktion
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan ge enkla argument för dina ståndpunkter om demokratifrågor och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter om demokratifrågor och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge välgrundade och nyanserade argument för dina ståndpunkter om demokratifrågor och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Procedurförmåga
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du har i arbetet om demokratifrågor kunnat söka, granska och tolka information från olika källor med viss säkerhet.
Du har i arbetet med demokratifrågor kunnat söka, granska och tolka information från olika källor med viss säkerhet.
Du har i arbetet med demokratifrågor kunnat söka, granska och tolka information från olika källor med säkerhet.
Källkritik
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du redovisar dina källor med viss säkerhet samt gör enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
Du redovisar dina källor med viss säkerhet samt gör välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Du redovisar dina källor med säkerhet (gör adekvata källhänvisningar) samt gör välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Framställning
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper om demokrati, diktatur och rättsstatliga principer.
Du kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper om demokrati, diktatur och rättsstatliga principer.
Du kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper om demokrati, diktatur och rättsstatliga principer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: