Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - elevernas ansvar och inflytande

Skapad 2019-09-15 01:02 i Hälsinggårdsskolan Falun
Värdegrund - elevernas ansvar och inflytande. Vi kommer fokusera på skolans värdeord och regler, samt barnkonventionen.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Vi kommer jobba med:
- ta ansvar för dig själv och andra ex.arbetsinsats och arbetsro - visa respekt för barn och vuxna, samt dina egna och andras föremål - visa förståelse för skolans regler - känna till varför det finns regler - känna till barnkonvention - visa förståelse för människors lika värde

Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Lgr 11, 2:1

Öva mer
Godtagbart
Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
Jag använder tiden till annat än det jag ska göra under lektionstid.
Jag gör så gott jag kan under lektionstid, efter min egen förmåga.
Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
Jag kommer sällan i tid till lektionen.
Jag kommer i tid till lektionen.
Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
Jag stör andra under lektionstid.
Jag bidrar till arbetsro.
Jag bryr mig inte om andras egodelar.
Jag tar väl hand om mina egna och skolans egodelar ex.pennor, böcker, bollar, kläder.
Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
Jag har svårt för att vänta på min tur och lyssna klart när andra pratar.
Jag kan vänta på mign tur och lyssna klart på vad andra vill berätta.
Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
Jag förstår inte varför det finns regler.
Jag förstår varför det finns regler.
Skolans mål är att varje elev - har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. - successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,
Jag vet inte vad barnkonventionen är.
Jag vet vad barnkonventionen är.
Skolans mål är att varje elev visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.
Jag hamnar ofta i konflikt med andra.
Jag hamnar sällan i konflikt med andra.
Skolans mål är att varje elev visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.
Jag har svårt för att följa reglerna när vi leker och spelar spel.
Jag har inte svårt för att följa relgerna när vi leker och spelar spel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: