Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2019-09-16 21:31 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Samhällskunskap

Bedömning av arbetsområdet "Så styrs Sverige" i ämnet samhällskunskap

Så styrs Sverige

 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
På väg
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Kunskaper
om olika samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om hur Sverige styrs.
Du har goda kunskaper om hur Sverige styrs
Du har mycket goda kunskaper om hur Sverige styrs.
Samhällsstrukturer
hur strukturer är uppbyggda, hur de fungerar, samband, olika perspektiv
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du visar det genom att beskriva enkla samband. Du beskriver skillnaderna i ett led och använder någon relevant konkretisering/exempel
Du visar det genom att beskriva förhållandevis komplexa samband. Du beskriver skillnaderna emellanåt i flera led och använder flera konkretiseringar/ exempel som förtydligar sambanden
Du visar det genom att beskriva komplexa samband. Du beskriver skillnaderna ofta i flera led och använder flera konkretiseringar/exempel för att förtydliga sambanden.
Begrepp
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp i sina beskrivningar
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du använder ett fåtal ämnesspecifika begrepp på rätt sätt.
Du använder några ämnesspecifika begrepp på rätt sätt.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp på rätt sätt.
Påverkar varandra
( Hur individer och samhällen påverkar varandra)
föra enkla resonemang och beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka
föra relativt väl utvecklade resonemang och beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka.
föra välutvecklade och nyanserade resonemang och beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: