Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap år 7- 9

Skapad 2019-09-17 10:30 i Önnerödsskolan Härryda
Matrismall
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
ej visat att du nått upp till kunskapskravet
utvecklingsförslag
E
C
A
Tillaga och planera måltider
Jag ska lära mig att planera och tillaga olika måltider och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem exempelvis diska, tvätta och städa.
Öva på att planera och tilllaga måltider hemma själv och tillsammans med någon. Öva på olika recept.
Jag planerar och tillagar måltider och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med en viss anpassning till aktvitetens krav. Jag arbetar mestadels på egen hand utifrån de instruktioner som ges. Jag kan planera, genomföra och tillaga enklare måltider och andra uppgifter som att ex städa tvätta och diska. Kan behöva viss påminnelse.
Jag kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med relativt god anpassning till aktvitetens krav. Jag kan arbeta utifrån en egen planering. prövar egna ideer och omprövar allt eftersom.
Jag kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med god anpassning till aktvitetens krav. Jag arbetar självständigt genom hela processen och reflekterar kring olika valmöjligheter. jämför och prövar olika metoder
Metoder
Jag ska kunna använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Träna på olika typer av recept för att träna olika metoder. Se film Öva på saker hemma Hjälp till i köket
Jag kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Jag har behov av viss handledning vid val av metoder redskap och livsmedel. Kan hantera dem i kända situationer.
Jag kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Jag väljer och kan motivera vilka metoder redskap och livsmedel som ska användas.. Jag har god förmåga att hantera dem i olika situationer.
Jag kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och på ett väl fungerande sätt. Jag väljer medvetet mellan olika alternativ och motiverar vilka metoder redskap och livsmedel som ska användas.. Jag använder kunskaperna i nya situationer.
Reflektera och motivera
Jag ska lära mig att reflektera utifrån olika perspektiv och kunna motivera utifrån olika val.
För att kunna reflektera kring de olika perspektiven krävs att du har kunskaper/fakta. Läs på fakta om de olika områdena. Se filmer/klipp.
Jag väljer tillvägagångsätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Jag väljer tillvägagångsätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Jag väljer tillvägagångsätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Utvärdera det egna arbetet
Utvärdering av arbetet i köket Hur gick det med samarbete, planering, tillagning/metoder, rengöring, klar i tid, smak. Det kan också vara en utvärdering utifrån en teoretisk uppgift.
resonera tillsammans med din kompis i köket utifrån hur det gick med samarbete, planering, tillagning/metoder, rengöring, klar i tid, smak. Skriv tillsammans. Läs någon annans utvärdering för att få tips på hur du kan utvärdera och skriva.
Jag kan ge enkla omdömen om arbetsprocess och resultat.
Jag kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocess och reslutat.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocess och reslutat.
Hälsa - Planera måltid utifrån olika personers behov
Jag ska lära mig hur man kan sätta ihop olika måltider utifrån olika individuella behov. Exempelvis kostdagbok och hälsocoach tacofest och sätta ihop egen måltid att laga. Jag ska lära om att analysera olika kostvanor och kunna förklara och motivera mina och andras matvanor. Jag ska kunna beskriva vad som är bra och vad som kan förändras. Med hjälp av tallriksmodell kostcirkel eller näringsämnen.
Från år 7: Läsa på om kost, tallriksmodell kostcirkel. i hkk-bok material på classroom. Se på film om mat och hälsa Öva utifrån instuderingsfrågor och hälsocoachuppgift. Se filmer på SLI Läs dokumentet om hur du sätter ihop varierade balanserade måltider. - ligger i classroom
Jag kan föra enkla resonemang om hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. Jag kan beskriva ett par konsekvenser i mina matvanor och kopplar detta till någon fakta. Vad det är bra för eller inte bra för.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. Jag beskriver några konsekvenser det kan få att inte äta balanserat och kopplar detta till flera olika fakta.
Jag kan föra välutvecklade och väl ujnderbyggda resonemang om hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. . Beskriver flera olika konsekvenser det kan få att inte äta balanserat. Kopplar dessa till flera olika fakta och perspektiv
Ekonomi
Jag ska lära mig om olika konsumtionsalternativ. handla hållbart ekologiskt, ekonomiskt, hälsosamt och etiskt. Kunna göra prisjämförelser. vara medveten och göra aktiva val.
Jag kan träna mera genom att prata med exempelvis mina föräldrar om ekonomi. Hur betalar man ex räkningar vad har man för utgifter. vad kostar olika saker. Vad ska pengarna räcka till Följa med och handla i affären. Jämföra priser kvalité. Bli mer prismedveten. Vad finns det för klimatsmarta alternativ och val att göra? Läsa på kring de olika perspektiven hållbart ekologiskt, ekonomiskt, hälsosamt och etiskt.
Jag gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Jag gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Jag gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Konsumentkunskap
Jag ska lära mig om olika skyldigheter och rättigheter som exempelvis öppet köp, reklamation, bytesrätt, ångerrätt Olika konsumentlagar och konsumentskydd. handla på internet.
Du kan läsa på i hkk-bok, konsumentverket och annan fakta. Se filmklipp om begreppen.
Jag kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Jag kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Jag kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Hållbar utveckling
Jag ska lära mig resonera kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Fairtrade rättvisemärk miljövänligt och vad det innebär och vad det står för.
Läsa och se filmklipp om de olika olika begrepp. Se något av avsnitten i serien impact Zero. Där får du kunskap och tips på hur du kan ändra dina och din familjs vanor för att bli mer klimatsmart. se över din familjs vanor och gör en plan på hur ni kan förändra och varför.
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang( fakta) kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring någon några konsekvenser utrifrån ett konsumtionsval och handlingar i hemmet. utifrån en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring olika konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet. utifrån hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: