Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasyberättelse

Skapad 2019-09-20 09:19 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Fantasy berättelse år 6
Grundskola 4 – 6 Svenska

Bedömning på ditt arbete med fantasyberättelse.

1
2
3
Innehåll
  • Sv  A 6
Texten innehåller: - enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. Händelser räknas upp och utvecklas något.
Texten innehåller: -utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. Händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Texten innehåller: -välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. Upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
Skriva texter
  • Sv  A 6
  • Sv  A 6
Några typiska drag för en fantasy finns med.
Texten är en tydlig fantasy.
Texten är en mycket tydlig fantasy.
Struktur
  • Sv  A 6
Textens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt. Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat t ex genom inledning , avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv. Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv. Texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
  • Sv  A 6
Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler språkriktighet används med viss säkerhet. Tempus används med viss säkerhet.
Ordvalet är förhållandevis varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
  • Sv  A 6
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: