Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris sva: läsa och sammanfatta samt tala och samtala

Skapad 2019-09-23 10:25 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Matrisen gäller för arbetet med förebilder. Delmoment 1: läsa med flyt och sammanfatta en tex både muntligt och skriftligt. Delmoment 2: leda ett samtal och delta i ett samtal.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

LÄSA, sammanfatta, tolka och resonera.

På väg
E
C
A
med flyt
Eleven kan med stöd och hjälp läsa en kort text genom att använda/diskutera lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa en kort text med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa en kort text med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa en kort text med flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
göra sammanfattning
Eleven kan med stöd och hjälp göra enkla, kronologiska sammanfattning av den lästa texten och genom att enkelt kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Elev kan göra en enkel, kronologisk sammanfattning av texten och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra en utvecklad sammanfattning av texten och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra en välutvecklad sammanfattning av texten och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
tolka och resonera
Dessutom kan eleven med stöd av pedagog, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra mycket enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

SKRIVA en sammanfattning

På väg
E
C
A
begriplighet och struktur
Eleven kan med stöd och hjälp av pedagog och kompensatoriska hjälpmedel (rättstavningsprogram, talsyntes) skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation i form av varierad meningsbyggnad och synonymer.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur och viss språklig variation.
stavning och skiljetecken
I texterna använder eleven med hjälp pedagog eller kompensatoriska hjälpmedel (talsyntes, rättstavningsprogram) grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
språket
Sammanställningarna innehåller mycket enkla beskrivningar, formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp som pedagog stöttar med.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

TALA/ LYSSNA/ SAMTALA: gruppsamtal

På väg
E
C
A
samtala
Eleven, tillsammans med pedagog, kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd på basnivå samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
förstå och göra sig förstådd
Eleven använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig
leda ett samtal
I samtalen kan eleven ställa enkla frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: