Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tredimensionell formgivning och färgläggning

Skapad 2019-09-25 11:52 i Nosabyskolan Kristianstad
Bedömningsmatris formgivning samt färgläggning
Grundskola 4 – 9 Bild

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tredimensionell formgivning
Har arbetat med enklare tredimensionell formgivning. Kunde ha utvecklat arbetet med materialet för att ge ett mer genomarbeta intryck.T.ex. delar som som är tvådimensionella, håligheter som inte är täckta etc.
Har skapat uttrycksfulla och tredimensionella former med hjälp av tekniken. Har mindre delar som kunde utvecklats.
Har arbetat med avancerad tredimensionell formgivning och arbetat med materialet så att det ger ett genomarbetat helhetsintryck.
Färgläggning/ övriga effekter
Färglägga med olika nyanser för att förstärka de tredimensionella formerna.
Har färglagt på ett genomarbetat sätt där man har täckt det underliggande materialet. För att nå de högre kriterierna borde du ha utvecklat arbetet med olika nyanser.
Har på ett adekvat sätt jobbat med att färglägga sin uppgift. Mindre delar i uppgiften som kunde utvecklats.
Har på ett adekvat sätt jobbat med att färglägga sin uppgift där du har arbetat bra med olika nyanser för att förstärka formgivningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: