Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A letter of confession

Skapad 2019-09-25 12:42 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Bedömning av en text skriven på engelska.
Grundskola 7 – 9

Du har, utifrån texten "A shovel with my name on it", formulerat ett brev där sheriffen bekänner sina synder. Du har skrivit i exam.net och varit tvungen att förlita dig på ditt eget språk och din förmåga att använda dig av strategier för att komma runt spåkliga hinder.
Markeringar i matrisen visar vad du kan tänka på för att utvecklas vidare. Matrisens nivåer är inte kopplade till betygssteg.

SKRIVFÄRDIGHETER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
  • En
  • En
Du kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Du skriver enstaka fraser som ej knyts ihop.
Du kan skriva en enkel text med sammanhang med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat, men är ändå delvis utvecklat.
Du kan skriva en utvecklad text om ett specifikt ämne och tar även med vissa detaljer.
Ditt brev är mycket innehållsrikt och detaljrikt. Din text är intressant att läsa.
Ordförråd
  • En
  • En
Du använder ett (för årskursen) alltför enkelt och begränsat ordförråd. Du väljer enkla ord utan större variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer ord som resulterar i att du gör dig förstådd. Du använder ett relativt enkelt ordförråd och gör försök att variera ditt sätt att uttrycka dig.
Du väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Du visar ett förhållandevis stort ordförråd och visar bitvis att du kan variera ditt sätt att uttrycka dig.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd och mycket god förmåga att kommunicera på målspråket.
Struktur
  • En
Texten saknar struktur, t.ex saknas inledning och avslutning i ditt brev. Innehållet i ditt brev blir rörigt och svårt att följa.
Texten har viss struktur. Brister i inledning och/eller avslutning i ditt brev. Vissa delar av ditt brev kan vara svåra att följa.
Texten har klar struktur med inledningsfras och avslutning. Ditt brev är lätt att följa.
Texten har klar struktur med väl genomtänkt och passande inledningsfras och avslutning Ditt brev är indelat i väl avgränsade stycken. Lätt att följa.
Stavning
  • En
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord, vilket stör begripligheten.
Du gör vissa stavfel som ibland kan försvåra textens begriplighet.
Du gör några stavfel i texten, men de påverkar inte begripligheten nämnvärt.
Du stavar i stort sett korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: