Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i Matematik åk 4-6

Skapad 2019-09-25 20:55 i Åledsskolan Halmstad
Matris för matematik baserad på Lgr 11.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Kunskapsmatris i matematik

Syfte

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  4-6
Jag kan positionssystemet med heltal.
Jag kan positionssystemet med heltal och tal i decimalform.
Jag kan positionssystemet och vet att det finns andra positionssystem med andra baser och klarar av att ge exempel på detta.
 • Ma  4-6
Jag kan dela upp helhet i halvor, fjärdedelar och tredjedelar och vet att helhetens olika uppdelningar ska vara lika stora.
Jag kan dela upp en helhet i mindre delar, t ex åttondelar och tiondelar. Jag kan storleksordna bråk.
Jag kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
 • Ma  4-6
Jag vet att procent betyder hundradel och att 50 % är hälften.
Jag vet att en hundradel kan skrivas 1/100 och 0,01.
Jag vet att tal kan beskrivas i procentform och förstår sambandet mellan bråk-, decimal- och procentform.
 • Ma  4-6
Jag kan utföra beräkningar med heltal i addition och subtraktion med någon skriftlig räknemetod samt skriftliga beräkningar i multiplikation där en av faktorerna är ensiffrig. Jag kan utföra överslagsberäkning till närmaste tio- eller hundratal.
Jag kan utföra beräkningar med heltal och decimaltal i addition och subtraktion med någon skriftlig räknemetod, t ex 3+2,4=3,0+2,4. Jag kan göra uträkningar där en av faktorerna är tvåsiffrig. Jag kan beräkna division utan minnessiffra. Jag behärskar överlagsräkning och kan miniräknarens grundläggande funktioner.
Jag kan utföra beräkningar med heltal och decimaltal i alla fyra räknesätten med någon skriftlig räknemetod. Jag kan beräkna division med minnessiffra.
 • Ma  4-6
Jag kan genom uppskattning av vardagsföremål göra en rimlighetsbedömning, t ex kan ett äpple väga 5 kg?
Jag kan genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar.
Jag kan genom överslagsräkning påvisa rimligheten i ett svar och motivera det genom att göra jämförelser.
Algebra
 • Ma  4-6
Jag vet att en bokstav eller symbol kan stå i stället för ett tal i en beräkning eller ett uttryck. Jag vet att samma bokstav eller symbol betyder samma tal i ett uttryck.
Jag kan själv konstruera en uppgift med ett obekant tal. Jag kan lösa enkla ekvationer.
Jag kan arbeta med obekanta tal samt förstå situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. Kan använda ekvationer i vardagssituationer.
 • Ma  4-6
Jag kan lösa enkla talföljder och geometriska mönster samt beskriva tankegången.
Jag kan lösa och konstruera talföljder och geometriska mönster samt beskriva tankegången.
Jag kan lösa och konstruera svårare talföljder och geometriska mönster samt beskriva tankegången.
Geometri
 • Ma  4-6
Jag kan beskriva olika geometriska objekt som cirklar, rektanglar, kvadrater, trianglar, klot, rätblock och cylindrar genom att använda begreppen sida, kant och hörn. Jag kan koppla de geometriska figurerna till vardagsföremål.
Jag kan beskriva även pyramider (tetraeder). Jag kan koppla de geometriska figurerna till vardagsföremål.
Jag kan beskriva även polygoner. Jag kan konstruera en modell av ett geometriskt objekt.
 • Ma  4-6
Jag kan förstora och förminska enkla figurer i skala 1:2, 1:4, 1:10, 2:1, osv. Jag kan räkna ut avstånd mellan två orter med hjälp av kartbok eller liknande.
Jag kan med hjälp av rutnät göra en kopia av en bild i annan storlek.
Jag kan göra en ritning av t ex mitt rum i skala 1:100.
 • Ma  4-6
Jag vet vad begreppet symmetri innebär.
Jag kan hitta olika symmetriska föremål eller bilder i min omgivning.
Jag kan beskriva symmetri i konsten och i naturen samt vet hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
Jag kan beräkna omkretsen av rektangel, kvadrat och triangel.
Jag kan beräkna arean av rektangel och kvadrat.
Jag kan beräkna arean även på triangel och cirkel.
 • Ma  4-6
Jag kan använda längdenheterna (mil, km, m, dm, cm och mm) och har kännedom om äldre metoder för att mäta längder. Jag kan utföra mätningar i tid och längd. Jag kan räkna ut tiden mellan två klockslag och jämföra olika längder. Jag kan uppskatta hur lång tid någonting tar.
Jag kan använda och omvandla vikt-, längd- och volymenheterna. Jag vet skillnaden mellan spetsig, rät och trubbig vinkel.
Jag har kännedom om äldre metoder för att mäta vikt och volym. Jag kan mäta och konstruera vinklar.
Sannolikhet och statistik
 • Ma  4-6
Jag kan göra egna undersökningar och jämförelser där slump-mässighet påvisas, t ex slå tärning.
Jag vet hur en statistisk undersökning kan gå till. Jag kan räkna ut medelvärde och känner till begreppet typvärde.
Jag kan använda medelvärde, median och typvärde i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
Jag kan kombinera t ex 4 olika siffror så att det bildas nya tal.
Jag kan använda olika typer av kombinatorik.
Jag vet t ex på hur många olika sätt en kö på fem personer kan placeras. Jag kan hitta på egna kombinatoriska uppgifter.
 • Ma  4-6
Jag kan läsa av och tillverka enklare tabeller och diagram.
Jag kan göra en egen undersökning som sammanställs i tabell och diagram.
Jag kan avläsa olika tabeller och diagram och kan hänvisa de olika typerna till min vardag.
Samband och förändring.
 • Ma  4-6
Jag kan blanda saft i till exempel proportionerna 1:4.
Jag kan använda till exempel procenträkning i vardagliga situationer. Jag kan göra graderingar av koordinataxlar och placera ut punkter utifrån information av olika slag.
Jag kan använda grafer för att uttrycka proportionella samband.
Problemlösning
 • Ma  4-6
Jag kan lösa och formulera enkla vardagliga problem.
Jag kan matematiskt formulera en strategi för att lösa ett vardagligt problem. Jag kan formulera ett problem som kräver lösning i flera led.
Jag behärskar olika problemlösningsstrategier och utifrån dem kan jag välja det mest effektiva sättet att lösa ett problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: