Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Kunskapskrav åk 7-9

Skapad 2019-09-30 20:24 i Fröknegårdskolan Kristianstad
kunskapsmatris med värdeorden
Grundskola 7 – 9 Biologi

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Insats krävs
E
C
A
1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ….. motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
enkla
utvecklade
välutvecklade
2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som …… diskussionerna framåt.
till viss del för
för
för och fördjupar samt breddar
3
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Eleven för … underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
4
Eleven kan använda informationen på ett … fungerande sätt i diskussioner och för att skapa … texter och andra framställningar med … anpassning till syfte och målgrupp
i huvudsak enkla viss
relativt väl utvecklade relativt god
väl välutvecklade god

Genomför systematiska undersökningar i biologi

Insats krävs
E
C
A
5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även … enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
bidra till att formulera
formulera efter någon bearbetning
formulera
6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och … sätt
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då … slutsatser med … koppling till kemiska modeller och teorier.
enkla viss
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
8
Eleven för … resonemang kring resultatens rimlighet och … på hur undersökningarna kan förbättras
enkla bidrar till att ge förslag
utvecklade ger förslag
välutvecklade i relation till möjliga felkällor ger förslag och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
9
Dessutom gör eleven … dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Insats krävs
E
C
A
10
Eleven har … kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att … dessa med … användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda visa på samband inom relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag god
11
Eleven kan föra … underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på … samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
enkla till viss del enkelt identifierbara
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
12
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då … ekologiska samband och … energiflöden och kretslopp.
enkelt identifierbara kemiska ger exempel på
komplexa kemiska förklarar och visar på samband mellan
komplexa förklarar och generaliserar kring
13
Dessutom för eleven … underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och … några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
enkla och till viss del visar på
utvecklade och relativt väl visar på fördelar och begränsningar hos
välutvecklade och väl visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos
14
Eleven kan … och … några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
beskriva ge exempel på
förklara visa på samband mellan
förklara generalisera kring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: