Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-10-01 13:02 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi Fysik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människans påverkan på naturen
Ekosystemtjänster, Biologisk mångfald
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Bi  A 9
Du har visat att du kan på ett enkelt sätt resonera kring hur människan påverkar naturen samt vad vi kan göra för att bidra till en ekologisk hållbar utveckling. Dina resonemang är oftast i ett led
Du har visat att du kan på ett utvecklat sätt resonera kring hur människan påverkar naturen samt vad vi kan göra för att bidra till en ekologisk hållbar utveckling, Dina resonemnag ör oftast i 2 led eller i 2 aspekter samt att du resonerar kring fördelar och begränsningar hos några av åtgärderna du föreslår
Du har visat att du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring hur människan påverkar naturen samt vad vi kan göra för att bidra till en ekologisk hållbar utveckling, Dina resonemnag ör oftast i 3 led i 1 aspekt eller 2 led i 3 aspekter samt du resonerar kring fördelar och begränsningar hos några av åtgärderna du föreslår
Växthuseffekten
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad växthuseffekten är och varför den är bra för oss. Du kan även förklara varför växthus effekten bidrar till klimatförändringar.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad växthuseffekten är och varför den är bra för oss. Du kan även förklara varför en ökad växthus effekten bidrar till klimatförändringar.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara vad växthuseffekten är och varför den är bra för oss. Du kan även förklara varför en ökad växthus effekten bidrar till klimatförändringar.
Ekosystem
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du vet hur ett ekosystem är uppbyggt. Du kan markera med pilar hur energin och näringen flödar i ett ekosystem Du kan i ett led beskriva hur ett ekosystem påverjkas om en art försvinner eller minskar
Du vet hur ett ekosystem är uppbyggt. Du kan markera med pilar hur energin och näringen flödar i ett ekosystem Du kan redogöra för energiförluster i ekosystemet Du kan i två led beskriva hur ett ekosystem påverjkas om en art försvinner eller minskar
Du vet hur ett ekosystem är uppbyggt. Du kan markera med pilar hur energin och näringen flödar i ett ekosystem Du kan utvecklat sätt redogöra för energiförluster i ekosystemet Du kan i fler än två led beskriva hur ett ekosystem påverjkas om en art försvinner eller tillkommer
Vattenrening
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du har visat att du vet vad grundvatten är och hur det kan bli rent i naturen. Du beskriver det på ett enkelt sätt. Du kan på ett enkelt sätt redogöra för varför vi i sverige behöver tänka på att spara vatten, samt vad vi kan göra för att spara vatten.
Du har visat att du vet vad grundvatten är och hur det kan bli rent i naturen. Du beskriver det på ett utvecklat sätt. Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för varför vi i sverige behöver tänka på att spara vatten, samt vad vi kan göra för att spara vatten.
Du har visat att du vet vad grundvatten är och hur det kan bli rent i naturen. Du beskriver det på ett väl utvecklat sätt. Du kan på ett väl utvecklat sätt redogöra för varför vi i sverige behöver tänka på att spara vatten, samt vad vi kan göra för att spara vatten.
Begreppsanvändning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du använder för det mesta ett vardagligt språk meen
Du använder ibland naturvetenskapliga begrepp som vi tagit upp inom området på ett korrekt sätt
Du använder för det mesta naturvetenskapliga begrepp som vi tagit upp inom området på ett korrekt sätt
Minecraft utställningen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du har visat att du på ett enkelt sätt kan skapa ett utställningsrum med viss anpassning till mål och syfte.
Du har visat att du på ett utvecklat sätt kan skapa ett utställningsrum med relativt god anpassning till mål och syfte.
Du har visat att du på ett väl utvecklat sätt kan skapa ett utställningsrum med god anpassning till mål och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: