Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LIU Fotboll åk 2: Idrott och hälsa 2 — specialisering

Skapad 2019-10-01 14:35 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 2 Idrott och hälsa

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Fördjupning av tekniker, taktik och mättekniker inom vald idrott.

  • Faktorer som påverkar tävlingsverksamhet.

  • Värdering, anpassning och genomförande av träningsprogram för vald idrott.

  • Olika perspektiv på utövandet av vald idrott utifrån hur kroppslig förmåga kan utvecklas i nutid och framtid.

  • Vald idrott ur ett samhällsperspektiv.

  • Vald idrott ur ett internationaliserings- och mångfaldsperspektiv.

  • Olika perspektiv på vald idrotts möjligheter att attrahera nya utövare.

  • Fördjupat perspektiv på något av områdena etik, moral och könsmönster i förhållande till vald idrott.

E
C
A
Ny nivå
Spelet Fotboll
Fotbollsaktioner och spelförståelse i praktiken Uppgift: -Spelet fotboll på planen -Matchanalys
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik.
Spelet Fotboll
Fotbollens psykologi och fysiologi. Uppgift: -Fotbollsskador, Case -Fotbollspsykologi
Eleven kan översiktligt beskriva riskfaktorer i samband med träning och tävling. I utövandet av sin idrott visar eleven hänsyn till sin egen och andras säkerhet.
Eleven kan utförligt beskriva riskfaktorer i samband med träning och tävling. I utövandet av sin idrott visar eleven hänsyn till sin egen och andras säkerhet.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva riskfaktorer i samband med träning och tävling. I utövandet av sin idrott visar eleven hänsyn till sin egen och andras säkerhet.
Spelet Fotboll
Bli din egen tränare Planera, genomföra och utvärdera din egen träning. Spelförståelse Uppgift: -Skapa eget träningspass
På denna grund kan eleven översiktligt redogöra för egna och andras utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga inom vald idrott i nutid och framtid. Dessutom tar eleven aktivt ansvar för att genomföra dessa och kan med enkla omdömen värdera resultatet av sin träning och sina tävlingsförberedelser.
På denna grund kan eleven utförligt redogöra för egna och andras utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga inom vald idrott i nutid och framtid. Dessutom tar eleven aktivt ansvar för att genomföra dessa och kan med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning och sina tävlingsförberedelser.
På denna grund kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för egna och andras utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga inom vald idrott i nutid och framtid. Dessutom tar eleven aktivt ansvar för att genomföra dessa och kan med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning och sina tävlingsförberedelser i relation till träningsmetodernas teori.
Fotbollen i samhället
Etik & moral, kön, fotbollens betydelse för alla. Uppgift: -Fotbollen i Samhället
Eleven kan översiktligt diskutera vald idrotts betydelse för mångfald samt översiktligt beskriva hur nya grupper kan nås. Eleven kan översiktligt diskutera fördjupade frågeställningar inom något av områdena könstillhörighet, etik och moral i relation till vald idrott.
Eleven kan utförligt diskutera vald idrotts betydelse för mångfald samt utförligt beskriva hur nya grupper kan nås. Eleven kan utförligt diskutera fördjupade frågeställningar inom något av områdena könstillhörighet, etik och moral i relation till vald idrott.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera vald idrotts betydelse för mångfald samt utförligt och nyanserat beskriva hur nya grupper kan nås. Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera fördjupade frågeställningar inom något av områdena könstillhörighet, etik och moral i relation till vald idrott.
Fotbollsfysiologi
Träningsprogram kopplat till spelet fotboll. Uppgift: -Skapa ett eget styrketräningsprogram
I samband med detta kan eleven översiktligt beskriva hur tekniker och fysiska prestationer kan mätas och dokumenteras. Eleven kan i samråd med handledare planera träningsprogram och tävlingsförberedelser inom vald idrott utifrån individers skilda förutsättningar
I samband med detta kan eleven utförligt beskriva hur tekniker och fysiska prestationer kan mätas och dokumenteras. Eleven kan efter samråd med handledare planera anpassade träningsprogram och tävlingsförberedelser inom vald idrott utifrån individers skilda förutsättningar.
I samband med detta kan eleven utförligt och nyanserat beskriva hur tekniker och fysiska prestationer kan mätas och dokumenteras. Eleven kan efter samråd med handledare planera anpassade träningsprogram och tävlingsförberedelser inom vald idrott utifrån individers skilda förutsättningar.
Spelet Fotboll
Samråd och samverkan på och utanför plan samt din spelförståelse.
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: