Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv - ladda kroppen med D-vitamin!

Skapad 2019-10-02 00:45 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

JAG...

———>
———>
———>
SAMSPELAR
följer oftast lekens/spelets regler samspelar med några i leken
följer ALLTID lekens/spelets regler samspelar med FLERA i leken
följer alltid lekens/spelets regler FÖRSÖKER FÅ ALLA DELAKTIGA i leken
DELTAR
väljer någon egen strategi så att leken ska fungera
väljer NÅGRA egna strategier så att leken ska fungera
väljer FLERA egna strategier så att leken ska fungera
RÖR MIG
rör mig IBLAND med: - kontrollerat tempo (växlar tempo) - beslutsam, tvekar inte - kontroll på kroppen - ”tar i” med lagom kraft
rör mig OFTA med: - kontrollerat tempo (växlar tempo) - beslutsam, tvekar inte - kontroll på kroppen - ”tar i” med lagom kraft
rör mig ALLTID med: - kontrollerat tempo (växlar tempo) - beslutsam, tvekar inte - kontroll på kroppen - ”tar i” med lagom kraft
Kunskapskrav
deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten...
  • Idh  A 6
till viss del
relativt väl
väl
FÖREBYGGER SKADOR
- Uppvärmning - Mat, sömn, vila - Rätt utrustning - Miljö - Rätt teknik - Använda material på ett säkert sätt - Fair play (regler) -Uppmuntra/”peppa”
berättar om något jag behöver göra/tänka på för att inte skada mig själv, mina kamrater eller omgivningen
berättar om FLERA saker som jag behöver göra/tänka på för att inte skada mig själv, mina kamrater eller omgivningen motiverar (förklarar varför) en del av dem och ger förslag på någon lösning
berättar om flera saker som jag behöver göra/tänka på för att inte skada mig själv, mina kamrater eller omgivningen motiverar (förklarar varför) FLERA av dem och ger förslag på flera lösningar
KUNSKAPSKRAV
ger beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter som är...
  • Idh  A 6
enkla
utvecklade
välutvecklade
KLÄR MIG RÄTT
Vilka kläder? Vilket material? Antal lager? Vilken funktion har kläderna?
förklarar vad ”Kläder efter väder” & ”Lager på lager” betyder
förklarar vad ”Kläder efter väder” & ”Lager på lager” betyder ger något exempel på vilka kläder du då ska använda i olika väder och på olika platser
förklarar vad ”Kläder efter väder” & ”Lager på lager” betyder ger FLERA exempel på vilka kläder och varför du då ska använda dem i olika väder och på olika platser
FÖLJER ALLEMANSRÄTTEN
ger 1-2 exempel på hur jag rättar mig efter allemansrättens rättigheter och skyldigheter (regler) när jag är på olika platser i naturen
ger FLERA exempel på hur jag rättar mig efter allemansrättens rättigheter och skyldigheter (regler) när jag är på olika platser i naturen
ger flera exempel på hur jag rättar mig efter allemansrättens rättigheter och skyldigheter (regler) OCH VISAR DET när jag är på olika platser i naturen förklarar vad “Inte störa - inte förstöra” betyder för mig när jag är i naturen
KUNSKAPSKRAV
Eleven genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö med… anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
  • Idh  A 6
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: