Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text - Biografi

Skapad 2019-10-03 20:23 i Furulundsskolan Halmstad
En bedömningsmatris för återberättande text, biografi
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Bedömning av skriven text, biografi

Rubrik 1

Biografi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Rubriken visar tydligt vem texten handlar om.
Styckeindelning
Ett nytt stycke finns markerat på något ställe i texten.
Texten är tydligt uppdelad i stycken.
Texten är tydligt uppdelad i stycken.
Meningsbyggnad
Meningarna är enkla och har en fungerande meningsbyggnad.
Meningarnas längd och ordföljd varierar och har en väl fungerande meningsbyggnad.
Meningarna är konstruerade med god variation, både längd och ordföljd, ibland på ett kreativt sätt.
Stavning
Du stavar de flesta vanliga ord korrekt.
Du stavar vanliga ord korrekt och lyckas ganska väl när du stavar svårare ord.
Du stavar korrekt, även svårare ord.
Skiljetecken
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt som underlättar läsningen av din text.
Du använder en god variation av skiljetecken på ett korrekt och kreativt sätt, som höjer din text.
Kronologisk ordning
(TIDSLINJE)
Händelserna är skrivna i kronologisk ordning.
Händelserna är skrivna i kronologisk ordning och inledningen på varje stycke visar vilken period i personens liv eller årtal stycket handlar om. Lägger även till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Sambandsord tid
till exempel: först, sedan, därefter, tills dess, slutligen tidigare
Använder ett litet urval av sambandsord för tid, t.ex. ”sen”, ”och senare”.
Använder ett begränsat urval av sambandsord för tid.
Har en större variation av sambandsord för tid.
Verb
Preteritum till exempel: gick, åt, reste
Det finns några verb i preteritum
Det finns flera verb i preteritum
Alla verb i texten är skrivna i preteritum.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: