Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Kemi - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2019-10-07 09:35 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 5 Kemi
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Energi, miljö, hälsa och samhälle
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke
Källor och källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och resonerar om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke
Informationssökning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar anpassade till sammanhanget.
 • Ke
Undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke
Utrustning och säkerhet
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
 • Ke
Resonerar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och resonerar om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke
 • Ke
Dokumentation
Dessutom gör eleven dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke
Materiens uppbyggnad och kemins begrepp
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp.
 • Ke
Fotosyntes och förbränning
Eleven kan även resonera om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
 • Ke
Hållbar utveckling
Resonera om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter och relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
 • Ke
Naturvetenskapliga upptäckter
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Ke
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: