Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa åk 4-6 Sammanlagd bedömning

Skapad 2019-10-07 11:24 i Östra Karups skola Båstad
En sammanställning över elevernas bedömningar under terminerna. Om kunskapskravet är bedömt senaste terminen så är den första rutan markerad, om inte så finns där ingen markering och bedömningen är då baserad på föregående termin/läsår.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Här kan ni se en sammanställning i ämnet Idrott och hälsa, hur ni ligger till på de olika kunskapskraven. Är rutan "Kunskapskravet har arbetats med denna termin" ifylld, så baseras bedömningen på det ni gjort denna terminen. Är den inte ifylld så baseras bedömningen på tidigare terminer/läsår.

Kunskapskravet har arbetats med denna termin
Du behöver träna mer på...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Komplexa rörelser (motorik) i lek, spel och idrott på en årskursanpassad nivå
- racketspel - redskap - bollspel/lagspel - lekar - simning - friidrott - styrka/uthållighet
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett fungerande sätt till aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteterna.
Röra sig i dans, rörelse- och träningsprogram till musik på en årskursanpassad nivå
- Pardanser - Gruppdanser - lekar / uppvärmning till musik - Egen komponerad dans - Rörelse- och träningsprogram till musik ex. step up, aerobics, röris mm.
Du anpassar dina rörelser till viss del efter takt, rytm och sammanhang
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang
Du anpassar dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Samtala om upplevelsen av fysisk aktivitet
- hur fysisk aktivitet, kost och andra faktorer påverkar hälsan - förebyggande av skador t ex uppvärmning, rätt och säker utrustning
Eleven kan enkelt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av några relevanta ord och begrepp.
Eleven kan beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av i huvudsak relevanta ord och begrepp.
Eleven kan utförligt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av relevanta ord och begrepp.
Friluftsliv och utevistelse
- Orientera sig i närliggande natur och i närområdet - klädsel - förhålla sig till allemansrätt - säkerhet - lekar i skiftande natur under olika årstider
Du orienterar i närliggande natur med hjälp av kartan. Och hittar oftast kontrollpunkterna. Du känner till allemansrättens regler och förhåller dig till dem. Du tänker på säkerhet under utevistelsen. Du är delaktig i lekar.
Du orienterar med god anpassning i närliggande natur med hjälp av kartan. Och hittar kontrollpunkterna. Du känner till allemansrättens regler och förhåller dig till dem på ett bra sätt. Du tänker på säkerhet under utevistelsen. För både dig och andra. Du är delaktig i lekar och gör goda anpassningar i dina rörelser efter olika lekar.
Du orienterar med mycket god anpassning i närliggande natur med hjälp av kartan. Och hittar kontrollpunkterna. Du känner till allemansrättens regler och förhåller dig till dem på ett mycket bra sätt. Du tänker på säkerhet under utevistelsen. För både dig och andra. Du är delaktig i lekar och gör mycket goda anpassningar i dina rörelser efter olika lekar.
Simma på årskursanpassad nivå
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Hantera nödsituationer på land och vid vatten på årskursanpassad nivå
-Isvett -Badvett -Kunskap om hur du hanterar nödsituationer
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider
Deltagande
- du deltar och gör ditt bästa utifrån form
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig och väljer strategier som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig i olika lek- spelfaser och väljer effektiva strategier som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: