👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-10-07 15:51 i Vårbyskolan Huddinge
Bedömning av prov om lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Ord och begrepp

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh  4-6   Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6   De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  E 6   I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Behöver öva mer
Godkänd
Över godkänd
Ord och begrepp
 • Sh  E 6
Du behöver öva mer på ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du förstår ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du förstår ord och begrepp och kan använda dem i meningar när du motiverar och förklarar.

Resonemang

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6   Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6   De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6   Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6   Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Behöver öva mer
Godkänd
Över godkänd
Strukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du behöver öva mer för att nå kunskapskraven.
Du förstår varför lagar och regler behövs i ett samhälle. Du kan på ett enkelt sätt resonera kring detta.
Du förstår varför lagar och regler behövs i ett samhälle. Du kan på ett utveklat sätt föra resonemang kring detta. Där du motiverar och förklarar.
Demokrati/rättigheter
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du behöver öva mer för att nå kunskapskraven .
Du förstår vilka rättigheter och skyldigheter vi som medboragare i ett samälle har. Och kan föra enkla resonemang kring detta
Du har goda kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter vi som medboragare i ett samälle har. Och kan föra utvecklade resonemang kring detta