Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2019-10-07 16:03 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delbarhet och primtal
Du kan några av delbarhetsreglerna t. ex om ett tal är delbart med 2, 5 eller 10. Du känner till vad primtal är och kan dela upp enklare tal i primfaktorer
Du kan delbarhetsreglerna i sin helhet och kan med lätthet använda dessa. Du känner till vad primtal är och kan dela upp tal i primfaktorer.
Du kan delbarhetsreglerna i sin helhet och kan med lätthet använda dessa. Du känner till vad primtal är och kan utan problem dela upp tal i primfaktorer.
Negativa tal
Du kan addera och subtrahera med negativa tal T. ex (-7) - (-4) =
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera med negativa tal. T. ex (-3) * (-5) = eller 24 / (-8)=
Du kan med lätthet göra beräkningar med negativa tal även då det är flera olika beräkningar i en och samma uppgift. t. ex (-7) * 3 + (-4) * (-3)=
Tal i potensform
Du kan skriva tal i potensform samt bräkna värdet av att tal i potensform, så väl i vanliga potenser som i tiopotenser T.ex 2^4 = 2*2*2*2 = 16 5000= 5 x 10 ^3
Du kan skriva tal i potensform samt beräkna värdet av att tal i potensform, så väl i vanliga potenser som i tiopotenser, även om det är i negativa tal, samt att du kan med viss hjälp multiplicera och dividera tal i potensform med samma bas t. ex (-5)^2 eller 2^3 * 2^4
Du kan med lätthet göra olika beräkningar med tal i potensform, så väl vanliga potenser som tiopotenser
Kvadrattal och kvadratroten
Du kan beräkna ett tal i kvadrat och räkna ut kvadrat roten ur ett tal med eller utan miniräknare
Du kan beräkna ett tal i kvadrat och räkna ut kvadrat roten ur ett tal med och utan miniräknare. Du kan medhjälp av en kvadrats yta beräkna kvadratens sidor.
Du kan beräkna ett tal i kvadrat och räkna ut kvadrat roten ur ett tal med och utan miniräknare. Du kan medhjälp av en kvadrats yta beräkna dess sidor. Du kan multiplicera och dividera olika kvadratrötter med varandra
Pythagoras sats
Du kan beräkna ut hypotenysan i en rätvinklig triangel om du fått längden på de två kateterna. Du kan lösa enklare text uppgifter med pythagoras sats där lösningen endast är i ett led.
Du kan räkna ut vilken sida som helst, (hypotenusa eller kateter), i en rätvinklig triangeln om du vet de andra två sidorna. Du kan lösa text uppgifter med pythagoras sats där lösningen kräver två led eller uppgifter där triangeln inte finns tydligt uppritad utan måste "hittas".
Du kan räkna ut vilken sida som helst, (hypotenusa eller kateter), i en rätvinklig triangeln om du vet de andra två sidorna. Du kan helt på egenhand och utan problerm lösa text uppgifter med pythagoras sats där lösningen kräver flera led och uppgifter där triangeln inte finns tydligt uppritad utan måste "hittas".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: