Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1-3

Skapad 2019-10-08 08:42 i Grindskolan Norrtälje
En bedömningsmatris för årskurs 1-3 i idrott och hälsa. Matrisen visar den uppnådda kunskapsnivån i tre steg. Bedömning är en färskvara och uppdateras under läsåret och den bedömda kunskapsnivån kan både sänkas och höjas under läsårets gång. Matrisen visar kunskapsnivån vid det tillfälle som bedömningen gjordes.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Rörelse

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Grovmotoriska grundformer
  • Idh  1-3
Du klarar till viss del några av de grovmotoriska grundformerna.
Du klarar relativt väl de grovmotoriska grundformerna.
Du klarar väl av de grundmotoriska grundformerna.
Sammansatta grovmotoriska grundformer
  • Idh  1-3
Du klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer.
Du klarar relativt väl av de sammansatta grovmotoriska grundformerna.
Du klarar väl av sammansatta grovmotoriska grundformerna.
Röra sig till musik i lekar och danser t.ex. takt och rytm
  • Idh  1-3
Du klarar till viss del av att röra dig till musik med takt och rytm.
Du klarar relativt väl av att röra dig till musik med takt och rytm.
Du klarar väl av att röra dig till musik med takt och rytm.
Samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
  • Idh  1-3
Du klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter.
Du klarar relativt väl av att samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter.
Du klarar väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter.
Regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
  • Idh  1-3
Du klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Du klarar relativt väl av att följa att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Du klarar väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Rörelser i vattnet flyta, simma i mag och ryggläge
  • Idh  1-3
Du kan delta i lekar på grunt vatten. Du kan med hjälpmedel balansera, flyta och simma kortare sträckor i mag- och ryggläge.
Du kan simma 25 meter.
Du har en god vattenvana, du kan simma mer än 25 meter, du kan simma på rygg.

Hälsa och livsstil

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelse
  • Idh  1-3
Du kan svara på direkta frågor med stödfrågor till hjälp.
Du kan föra enklare samtal om hur du upplever olika rörelseaktiviteter.
Du kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva dina upplevelser av olika rörelseaktiviteter

Friluftsliv och utevistelse

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Orientering
Du kan till viss del använda dig av enklare kartor.
Du kan relativt väl använda dig utav enklare kartor
Du klarar väl av att använda dig av enkla kartor.
Lekar och rörelse i natur och utemiljö
Du deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön.
Du deltar relativt väl i uteverksamhet i närmiljön.
Du klarar väl av uteverksamhet i närmiljön
Allemansrättens grunder
  • Idh  1-3
Du kan till viss del allemansrättens grunder.
Du kan relativt väl allemansrättens grunder.
Du kan väl allemansrättens grunder.
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur och utevistelse
  • Idh  1-3
Du behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt.
Du visar relativt väl hänsyn och deltar oftast på ett säkert sätt.
Du visar hänsyn och deltar alltid på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: