Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personligt brev ht 2019

Skapad 2019-10-08 17:12 i Rättviksskolan Rättvik
Personligt brev till praoplatsen
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska

Här kommer min feedback på ditt personliga brev. /Lisa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
innehåll
Din text är till viss del anpassad till ämnet. Brevformen är inte helt tydlig. Innehållet når fram.
Din text är till stor del anpassad till ämnet. Brevformen är tydlig, dvs du har skrivit plats och datum, inlett och avslutat på ett passande sätt där avsändaren tydligt framgår. Innehållet framgår.
Din text är väl anpassad till ämnet. Brevformen är tydlig och du utnyttjar genrens möjligheter. Texten är personlig och innehållet framgår klart och tydligt.
Språk
Meningsbyggnad
Din meningsbyggnad är enkel och det finns vissa meningsbyggnadsfel i din text.
Din meningsbyggnad är relativt enkelt uppbyggd, men det finns få meningsbyggnadsfel i din text.
Din meningsbyggnad är varierad och det finns få eller inga meningsbyggnadsfel i din text Skrivreglerna behärskas.
Skiljeteckan
Du använder punkt, frågetecken och utropstecken någorlunda korrekt i din text. Du använder oftast stor bokstav korrekt.
Din text innehåller en variation av skiljetecken, oftast korrekt. Du använder stor bokstav korrekt.
Din text innehåller en variation av skiljetecken, korrekt använt. Du använder stor bokstav korrekt.
Ordval
Din text visar ett ganska så begränsat ordval.
Din text visar ett ganska så varierat ordval som till viss del anpassats till ämnet.
Din text visar ett varierat ordval med klar anpassaning till ämnet.
Struktur
Din text saknar styckeindelning och upplägget känns inte så genomtänkt.
Din text har styckeindelning och tanke kring upplägget finns.
Din text har genomtänkt styckeindelning och upplägg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: