Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artikel

Skapad 2019-10-09 09:57 i Kvarnbergsskolan Huddinge
Hur skrivs en artikel? Vad behöver finns med? Vad skall egentligen förmedlas och varför? Det är alltid spännande att skriva en text med vilja att dela ett budskap som kan kännas viktig både för sig själv och för att få andra att inse något nytt. Här gör vi det på olika sätt, i olika sammanhang, men inom ramen för vad en artikel faktiskt är.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Hur skrivs en artikel? Vad behöver finns med? Vad skall egentligen förmedlas och varför?
Det är alltid spännande att skriva en text med syftet att dela med sig av ett budskap som kan kännas viktig både för sig själv och för att få andra att inse något nytt. Här gör vi det på olika sätt, i olika sammanhang, men inom ramen för vad en artikel faktiskt är.

F
E
C
A
Innehåll
Ännu inte uppnått.
Innehållet stämmer i huvudsak överens med texttypen nyhetsartikel.
Innehållet stämmer relativt väl överens med texttypen nyhetsartikel.
Innehållet stämmer väl överens med texttypen nyhetsartikel.
Struktur
Ännu inte uppnått.
Nyhetsartikeln är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Nyhetsartikeln är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Nyhetsartikeln är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Ännu inte uppnått.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skriv- regler
Ännu inte uppnått.
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i en nyhetsartikel.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl i en nyhetsartikel.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i en nyhetsartikel.
Ännu inte uppnått.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Ännu inte uppnått.
Du följer i huvudsak reglerna för dialog.
Du följer relativt väl reglerna för dialog.
Du följer reglerna väl för dialog.
Ännu inte uppnått.
Tempusbruket stör inte förståelsen av nyhetsartikeln.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av nyhetsartikeln.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Helhets- bedömning
Ännu inte uppnått.
Du kan skriva en i huvudsak fungerande nyhetsartikel med en viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till skrivregler/språkliga normer och röd tråd/struktur.
Du kan skriva en relativt väl fungerande nyhetsartikel med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning av skrivregler/språkliga normer och röd tråd/struktur.
Du kan skriva en väl fungerande nyhetsartikel med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning skrivregler/språkliga normer och röd tråd/struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: