Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2019-10-09 10:44 i Kvarnbergsskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Ett reportage går oftast mer på djupet än en vanlig nyhetsartikel. En stor skillnad är att ett reportage inte måste handla om ett dagsfärskt ämne, utan kan handla om något som man har lagt märke till eller något annat av intresse, som man vill berätta mer ingående om.

F
E
C
A
Innehåll
Ännu ej uppnått.
Innehållet stämmer i huvudsak överens med texttypen reportage.
Innehållet stämmer relativt väl överens med texttypen reportage.
Innehållet stämmer väl överens med texttypen reportage.
Ännu ej uppnått.
Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Ännu ej uppnått.
Du blandar på ett enkelt sätt intervjun med beskrivningar och fakta.
Du blandar relativt väl intervjun med beskrivningar och fakta.
Du blandar på ett välutvecklat sätt intervjun med beskrivningar och fakta.
Struktur
Ännu ej uppnått.
Ditt reportage är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Ditt reportage är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Ditt reportage är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Ny aspekt
Ännu ej uppnått.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skriv- regler
Ännu ej uppnått.
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i ett reportage.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl i ett reportage.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i ett reportage.
Ännu ej uppnått.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Ännu ej uppnått.
Du följer i huvudsak reglerna för dialog.
Du använder både indirekt och direkt form i intervjun.
Du använder både indirekt och direkt form i intervjun på ett säkert sätt.
Ännu ej uppnått.
Tempusbruket stör inte förståelsen av reportaget.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av reportaget.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Ännu ej uppnått.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhets- bedömning
Ännu ej uppnått.
Du kan skriva ett i huvudsak fungerande reportage med en viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till skrivregler/språkliga normer och röd tråd/struktur.
Du kan skriva ett relativt väl fungerande reportage med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning av skrivregler/språkliga normer och röd tråd/struktur.
Du kan skriva ett väl fungerande reportage med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning skrivregler/språkliga normer och röd tråd/struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: