Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Skapad 2019-10-09 13:00 i Rodengymnasiet Norrtälje
Kursen vård och omsorg vid demenssjukdom omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.
Gymnasieskola 2

Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1.Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet.
2.Kunskaper om demens, andra äldrepsykiatriska och geriatriska tillstånd samt om läkemedelsanvändning hos äldre.
3.Förmåga att utföra vård- och omsorgsarbete, prevention, behandling och rehabilitering samt funktionsbevarande omsorg vid geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.
4.Kunskaper om äldres och demenssjukas levnadsförhållanden och behov, förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i dessa levnadsförhållanden samt att stödja individen för en ökad livskvalitet.
5.Kunskaper om kostens och måltidssituationens betydelse och om vikten av fysisk aktivitet vid åldrande och sjukdom samt förmåga att omsätta kunskaperna i praktik.
6.Förmåga att kommunicera med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd samt att använda språket som ett pedagogiskt redskap.
7.Förmåga att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt samarbeta med vårdtagare och närstående.
8.Kunskaper om frivilligorganisationers arbete och om lagar och andra bestämmelser inom vård och omsorg.

E
C
A
1
Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet
Eleven beskriver översiktligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet.
Eleven beskriver utförligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger några exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger flera exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet.
2
Kunskaper om demenssjukdom och läkemedelsanvändning hos äldre och personer med demenssjukdom
Eleven redogör översiktligt för några vanliga demenssjukdomar och deras behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning vid demenssjukdomar. .
Eleven redogör utförligt för några vanliga demenssjukdomar och deras behandling samt ger några exempel på läkemedelsanvändning vid demenssjukdomar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera demenssjukdomar och deras behandling samt ger flera exempel på läkemedelsanvändning vid demenssjuk.
3
Förmåga att utföra vård och omsorgsarbeten, prevention, behandling och rehabilitering samt funktionsbevarande omsorg fr personer med demenssjukdom (APL)
Eleven redogör översiktligt för och utför i samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen.
Eleven redogör utförligt för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet.Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet och eleven anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
4
Kunskaper om äldres och demenssjukas levnadsförhållanden och behov. Förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i dessa levnadsförhållanden samt stödja individen för en ökad livskvalitet
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger några exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger flera exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
5
5. Kunskaper om kostens och måltidssituationens betydelse och om vikten av fysisk aktivitet vid åldrande och demenssjukdom samt förmåga att omsätta kunskaperna i praktik
Eleven beskriver översiktligt kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för rehabilitering och livskvalitet
6-7
6 & 7 Eleven visar förmåga att kommunicera med människor med demenssjukdom samt att använda språket som ett pedagogiskt redskap. Eleven visar förmåga att på ett pedagogiskt, etiskt och empatiskt bemötande och förhållningssätt vid samarbete med vårdtagare och närstående
Eleven kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
8
Kunskaper om frivilligorganisationernas arbete och om lagar och andra bestämmelser inom vård och omsorg
Eleven beskriver översiktligt frivilligorganisationernas arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående
Eleven beskriver utförligt frivilligorganisationernas arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frivilligorganisationernas arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående
9
Dessutom beskriver eleven översiktligt vård i livets slutskede
Dessutom beskriver eleven utförligt vård i livets slutskede.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vård i livets slutskede.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: