Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dödsstraff

Skapad 2019-10-09 16:38 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven kan redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Inte alls
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Eleven kan redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Inte alls
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
I sin analys förklarar eleven samband och drar slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Inte alls
Enkla samband
Välgrundade
Komplexa och välgrundande
Eleven kan dra slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Inte alls
Enkla slutsatser
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
Eleven kan ge argument för sina ståndpunkter och värderar andras ståndpunkter.
Inte alls
Enkla argument Enkla omdömen
Välgrundade argument Enkla omdömen
Nyanserade argument Nyanserande omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: